آبان

تقدیم به تمام عقربها

طالع بینی روز تولد امیر و شیوا و پوریا و مریم و یه بنده خدا!

متولدین 11آبان،  20 آبان، 29 آبان و 8 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 1 وخورشید قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره زهره است . خصوصیات خواندنی که تحت نفوذ عدد 1 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 11 آبان

شخصیت

از این فرد انرژی عظیمی ساطع میشود. نفوذ زیادی بر دیگران دارد. بسیار خلاق، قوی ، مقتدر است. اگر مدیر باشد ایده های جدید بسیاری ارائه می دهد. در مسایل سیاسی به موفقیتهای بسیار دست پیدا می کند. ملاحظه کار و سخن چین است. ستیزه جو و دراجرای نقشه هایش مصمم است. با زیردستانش با فروتنی برخورد میکند. با هوش و بذله گو است و توانایی به دست آوردن جواب سوالهای بسیار جدی وسخت را دارد. عشق را به سخره می گیرد. لحن طعنه آمیزش مانند نیش عقرب است. احساساتی است وبه خاطر سهل انگاری به راحتی آسیب می بیند. خشمش چندان طول نمی کشد بسیار سخاوتمند و بخشنده است. این فرد تحت تاثیر خورشید است و ابتکار، فعالیت ، قدرت بیان، جدیت و هنر از علایم مشخصه اوست. فردی خودجوش است و به هر چیزی نگرش مثبت دارد .از زندگی لذت می برد. در انجام کارها معمولا موفق است و توانایی نشست و برخاست با هر جمعی را دارد. ذاتاً هنرمند است و این تواناییها در وجودش بالفطره هستند. بسیار خوش سلیقه است و همیشه زیباترین ها را انتخاب می کند .بندرت به طور جدی و عمیق وارد موضوعی می شود با اطلاعات و معلومات بسیاری که دارد میتواند بر دیگران نفوذ داشته باشد. او بیشتر قهرمان اتاق پذیرایی است. دمدمی مزاج است و به دوستی اش وفادار نیست. درستکار وصادق است و عیبهایش را قبول می کند. می تواند بی مقدمه در گفتگویی شرکت کند وخود را نشان بدهد. گرایش مذهبی دارد اما در عقایدش خرافاتی ومتعصب نیست. گاهی سرسخت وخودخواه میشود. عاشق اختراع و خلق است. بهترین قاضی وعدالت خواه بشریت است. اهل دنباله روی نیست وهمیشه میل به رهبری دارد. ایده های نو او را به شدت به هیجان می آورند و او از این موضوع بیشتر ازداشتن حساب بانکی خوشحال می شود.داشتن ایده های جدید باعث می شود که همیشه احساس جوانی کند.

متولد 20 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 11 آبان را دارید.پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بسیار گیراست و مانند آهن ربا همه را جذب خود میکند. بخاطر اطلاعات و هوش بسیارش مورد احترام همه است. از پدر، پدر زن ، همسر و مادر کمک مالی دریافت میکند. موفقیتهای او بعد از سن 41 سالگی است. درکار موقعیت خوبی دارد وهمیشه موفق است. چهارشانه و قیافه مردانه ای دارد. عاشق صداقت است. این عدد نشانه محترم بودن واعتماد به نفس است . این فرد به خاطر عزم راسخ و اراده قوی می تواند هم به شهرت و هم به بدنامی برسد. فرد سالمی است و معمولاً به سرعت بهبود مییابد. دوست دارد به دیگران کمک کند و توقع جبران هم ندارد با دوستانش رابطه ای صادقانه دارد.

متولد 29 آبان:

شما همۀ خصوصیات اصلی متولدین 11آبان را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بسیار فعال و پرانرژی وبا شوق وذوق است. استعداد پژوهش وتحقیق داردو هرکاری را از راه منطقی اش انجام میدهد. سریع تصمیم می گیرد و همیشه درگیر چند موضوع مرتبط به هم است. او به ورزش علی الخصوص اسب سواری، تیراندازی و بازی های پهلوانی علاقمند است. درامورعشقی صبوروبی پروا است وممکن است با چنین خصوصیتی پایانی پرنزاع به همراه داشته باشد. دوست دارد به دیگران کمک کند مورداعتماد مردم است. این عدد ضامن موفقیت، صداقت وشادی است. دیگران به سختی او را درک می کنند. همیشه در جمع است، ولی قلباً احساس تنهایی میکند. کله شق است ونمیتواند با دیگران کار کند. محتاط است وحتی به جزئیات هم دقت میکند. سخنگوی قابلی نیست. اما می تواند احساساتش را ازطریق نوشتن شرح بدهد واین نشانه این است که میتواند نویسنده خوبی بشود.

متولد 8 آذر

شما همۀ خصوصیات اصلی متولدین 11آبان را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بشدت جاه طلب است. معمولادرهرکاری موفق است وبه اسم ورسم می رسد، اما بندرت مانند دیگران درمسایل مالی موفق است. باید درانتخاب همسر دقت کند. دوراندیشی دارد  اما به خاطر اعتماد بیش از حد به دیگران اکثراً فرصتهای بسیاری را از دست می دهد. مرتب شغلش را تغییر میدهد. بندرت احساساتش را بروزمیدهد وبه همین خاطر به نظر ادمی دلسرد وبی روح می آید. عزم واراده ای راسخ وسرکش دارد و درانجام نقشه هایش هرگز تعلل نمی کند.

از لحاظ مالی:

در مسایل مالی خوش شانس است به خاطر به دست آوردن پول و فرصت هایی که بدست می آورد اکثرا خودنمایی میک ند. ذاتا اهل جمع کردن پول و ثروت نیست. اما رفتار و ظاهرش او را شبیه ثروتمندان میکند. به شرط بندی علاقه دارد واگر نتواند این وسوسه راکنترل کند ممکن است تمام سرمایه و ثروتش را ازدست بدهد.

از لحاظ شغلی :

او عاشق کارهای پرمخاطره و پرمسئولیت است و به عنوان پیمان کار، نقشه کش، مهندس طرح های بزرگ سازنده ، طرح های بدیع و جسورانه موفق است. مشکل اصلی این فرد در ارتباط با کار این است که به کاری برای مدتی طولانی نمی چسبد وهر سه سال یک بار کارش را عوض میکند. برای کارهای تبلیغاتی روزنامه نگاریف تصدی سینما و کارهای نمایشی مناسب است.

می تواند شغلی راانتخاب کند که درارتباط با کشورهای دیگر باشد که در این میان سفارت وتجارت از همه مناسب تر است. روحیه یک رهبر رادارد ومیتواند رئیس یا مدیر عامل یک سازمان باشد. شغل جراحی، جواهر سازی ، برق و کارهای پژوهشی هم برای وی مناسب است.

از لحاظ سلامتی:

گلودرد ، مشکلات ریه ونای او را آزاد می دهند. هرگز نباید در جاهای سرد یا مرطوب زندگی کند. او برای سالم ماندن نیازمند نور خورشید است. مشکلات چشمی و قلبی هم او را تهدید می کند. اما بیشترین چیزی که می تواند سلامتی او را تهدید کند فشار وخشم بیش ازحد است که در این زمینه هم باید خود را کنترل کند.

ازدواج ودوستان :

این فرد گرایشی ذاتی به متولدین  30 تیر تا 30 مرداد و  29 مهر تا  30 آذر و 2 اسفند تا 1 اردیبهشت وکسانی که تحت تاثیر اعداد 1-2-4-5-7 هستند،دارد. پس توصیه می شود که همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 1 به عنوان شوهر

زورمند وقوی و سالم و آتش مزاج وعلاقمند به زندگی زناشویی است. علاقمند به داشتن زنی زیبا ومطیع در برابر خواسته هایش است. زندگی خانواگی و بچه هایش را دوست دارد ومایل به داشتن خانه ای خوب است. معمولا با تندمزاجی زندگی زناشویی خویش را به سوی لجبازی وبی قانونی هدایت می کند وتصویری خیالی ورویایی ازهمسری که میخواهد داشته باشد درذهن دارد. بیشترین مشکل در زندگی زناشویی این فرد ناشی از رضایت او از این عشق خیالی است.

 

فرد تحت نفوذ عدد 1 به عنوان زن:

زنی جالب برای مردی جاه طلب است. عاقل است و در گفتگوها هوشمندانه ظاهر می شود در فعالیت های شوهرش نقش یک دستیار را بازی می کند. این فرد به کاری اشتغال دارد و باعث افزایش درآمد خانواده می شود. اگر با مردی آتشین مزاج و ثروتمند ازدواج کند احساس رضایت می کند. اگر چه بچه هایش را خیلی دوست دارد اما به آنها چندان توجهی ندارد و می خواهد آنها روی پای خود بایستند. باید مراقب باشد تا با بدخلقی هایش موجب ناراحتی اعضای خانواده نشود . به او توصیه می شود که دوستی را به عنوان محرم راز برای خود پیدا کند.

دوستان:

 بهترین دوستان این فرد کسانی هستند که تحت تاثیر اعداد 1-3-4-5-7-9 و متولدین ماه های بهمن ، اردیبهشت، مرداد و هم ماه خودش باشد. او به کسانی که سریع هستند و جرات و جدیت دارند نیز علاقمند است

روزها و اعداد خوش یمن:

 روزهای یکشنبه ، دوشنبه، پنجشنبه و اعداد 1-4-9 برای وی خوش یمن هستند. بنابر این توصیه می شود که کارهای مهم زندگیش را در این روزها یا اعداد انجام دهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل ارقام آن 1-4-9 و یا سه رقم آخر آن 1-4-9 باشد نیز امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

 طلایی ، زرد، نارنجی و زرشکی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

زمرد سبز، یاقوت، سنگ مروارید نما، سنگ سبز

مهمترین سالهای زندگی

 : 1- 10- 19-28-37-46-55-64-73...

صفات و ویژگیهای خوب:

 عزم راسخ، پویایی، توانایی ، داشتن عزم ، پژوهش ، قدرت، استعداد.

صفات زیان آور و بد:

لجاجت، کناره گیری ، سلطه گری ، فضولی، سختی، تکبر ، خودنمایی و ولخرجی


+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۹ساعت 17:35  توسط زیبا  | 

روز تولد امید

متولدین 18 آبان، 27 آبان ،  6 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد8و سیاره زحلقرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است. خصوصات خواندنی افرادی که تحت نفوذ عدد 8هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه متولدین سایر روزها به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 18 آبان

شخصیت

زندگی او در سنین کودکی و جوانی مانند تپه ای پر شیب است که او باید با سختی از آن بالا برود. به خاطر خودرایی دائماً دچار مشکل می شود. در افکارش چه صحیح و چه غلط ، سرسخت است. به دیگران بدگمان است. حتی اگر برای او خوب بخواهند. معمولا این حس را دارد که دیگران در برابرش ایستاده اند. و با او مبارزه می کنند. اگر بر این حس غلبه نکند در زندگی رنجهای بسیاری را متحمل می شود. بخاطر امور عشقی نادرست ودلدادگی های پنهانی ممکن است دچار مصایبی بشود.فوق العاده باهوش است و برکاری که برای او نفعی به دنبال دارد سماجت می کند. با این سماجت قادر است هر مانعی را از سرراهش بردارد وبر انها پیروز بشود. معمولا دراوایل چهل سالگی مشکلاتی برسر راه او سبز می شوند. ویژگی این عدد تعلل درکارهاست او به هر کاری که اشتغال داشته باشد، هیچ گاه سروقت وظیفه اش را انجام نمی دهد. برای بدست آوردن زندگی آرام و بی دغدغه تلاش می کند. او باید مشکلات وموانع را تجربه کند. این حالت از تاثیر سیاره زحل و عدد 8 ناشی می شود. این دوسیاره بسیار قدرتمند هستند و بر ضد هم عمل می کنند. مریخ به خوش بینی وزحل به بدبینی اشاره دارد. مریخ نشانه فعال بودن و زحل نشانه یکنواختی است و این خصوصیات سبب بوجودآمدن حالت ستیزه جویی در فرد می شوند. زحل نشانه انضباط بسیار زیاد، ثبات قدم ، وفاداری و وظیفه شناسی است . متولد این روز لفردی هوشیار و منزوی و عاشق موسیقی های کلاسیک و غم انگیز است. در زمینه هنر، عاشق منظره ، چشم اندازهای طبیعی و گل است . بدبین است و تنهایی را به جمع ترجیح می دهد. از اجتماع دوری می کند، حتی اگر آن اجتماع به وی اظهار محبت کند. در باره آینده محتاط است . در مسایل مالی بسیار با دقت است و پشتکار دارد. توانایی انجام امور بزرگ را برای رسیدن به اهدافش دارد. شکاک ، تحلیل گر ، مخترع ،تولید کننده و مسلط است. در مورد دیگران تقریباً همیشه دچار سوء تفاهم است. بسیاری از اوقات احساس تنهایی می کند. با ضعیفان و ستمدیدگان رفتاری دلسوزانه دارد ووضع آنها را درک می کند. مدیر به دنیا می آید و برای دیگران اشتغال ایجاد می کند. رفتارهای جوانمردانه را می پسندد و مایل است برای چنین کارهایی پاداش بپردازد. حافظه خوبی برای اسامی و چهره ها دارد.

متولد  27 آبان :

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 18 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

متفکر و سازنده ای خوب وخلاق است. عاشق صلح و بشریت است. به موضوعات اسرار آمیز علامند است با جرات ومتکبر و با اراده ،محکم، باهوش و زیرک است. به نظر احساساتی و آرام می آید. گاهی نسبت به گناه بخشنده و گاهی بشدت سختگیر می شود. محافظه کار و مسلط است.

متولد  6 آذر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 18 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بدون کار کردن می خواهد از زندگی لذت ببرد. تنبل و بی حال است .دمدمی مزاج و نسبت به تعداد بچه هایش بی دقت است. درمسایل مالی خوش شانس است وراحت پول بدست می آورد. باهوش و بی ثبات است دوست دارد ظاهری آرام داشته باشد. اما باطناً مضطرب ونگران است. درمسایل عشقی دچار مشکلاتی می شود.

از لحاظ مالی :

برای او راه وسط وجود ندارد، یا موفق است یا نابود می شود. برای او یا بی نهایت وجود دارد و یا هیچ چیز وجود ندارد. این فرد در تمام روابط زندگیش تعلل می کند. در مسایل مالی مهم هم این تعلل و بی ثباتی سبب رسیدن به موفقیت در سنین بسیار بالا می شود . باید از عدد 8 در زندگیش دوری کند و در عوض به هنگام فعالیتهایش عدد 1 و 3 را انتخاب کند. عدد 8 در موارد زیر میتواند برای او شانس به همراه بیاورد. خرید بلیط بخت آزمایی با این دو عدد و شرکت درمسابقات اسب دوانی و شرط بندی روی آنها برای وی ممکن است موفقیتی به همراه داشته باشد. در مسایل مالی به شدت محتاط باشد.

از لحاظ شغلی

شیمی، فیزیک، داروسازی و ریاضیات عالی برای وی مناسب هستند. در زمینه معادن زغال سنگ، چوب بری هم موفق است. می تواند در شرکت های ساختمان سازی هم فعالیت کند. او یک حسابدار و مدیر خوب است اما با توضیحاتی که قبلاً داده شد برای هر کاری باید سخت تلاش کند ونتیجه تلاشش را فقط در سنین بالا ببیند.

از لحاظ سلامتی:

او یا بی نهایت سالم است یا فوق العاده ضعیف است. مستعد برای دمل، کورک و آبسه شدید است. از مصرف دارو یا نوشابه هایی که باعث تحلیل قوای ذهنی اش می شوند باید خودداری کند. معمولا تحت فشار با هیجان شدید توازن فکریش به هم می خورد مشکل اساسی او از اعصاب ، چشم، ساق پا، دندان و گوش ناشی می شود. سکته ، روماتیسم هم او را تهدید می کند. بیماریهای مزمن بشدت وقت او را صرف خود می کند. واریس شریان ها و بواسیر هم اغلب او را آزار می دهد.

ازدواج و دوستان

این فرد به طور طبیعی به متولدین  1 اردیبهشت تا  31 اردیبهشت و  30 مرداد تا  30 آبان و افراد تحت نفوذ اعداد 5 و7 گرایش دارد. پس توصیه می شود همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

 

فرد تحت نفوذ عدد  8 به عنوان شوهر:

معمولاً سعی می کند ازدواجش را به تاخیر بیاندازد که نتیجه آن ازدواج در سنین بالاست. در انتخاب همسر دچار مشکل می شود. انزوا را به جمع ترجیح می دهد و همین ، زندگی زناشویی اش را دچار مشکل می کند. افکاری متعصبانه دارد و به همسرش اجازه نمی دهد که در لباس پوشیدن چه در منزل و چه در اجتماع از مد پیروی کند. نتیجه چنین افکاری سبب دلسردی همسر و بیزاری شوهر می شود. اگر می خواهد در زندگی زناشویی موفق باشد باید همسری را که به مطالعه عمیق و جدی و موضوعات فلسفی و اسرار آمیز علاقه دارد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 9 به عنوان همسر

او همسری مناسب برای مردی جاه طلب است. عاقل و درگفتگوهایش زیرک است و از لحاظ اجتماعی حضوری موفق دارد. در فعالیت های همسرش نقش یک دستیار را بازی می کند. ممکن است خود دست به کاری بزند و باعث افزایش درآمد خانواده بشود. اگر با فردی آتشین مزاج وثروتمند ازدواج کند از زندگی راضی است. با اینکه بچه هایش را دوست دارد اما به آنها زیاد توجه ندارد و دوست دارد روی پای خودشان بایستند. باید خود را به طریق مشغول کند تا بدخلقی هایش سبب نارضایتی افراد خانواده نشود. توصیه می شود که با فردی دوست بشود که بتواند به او رازهای دلش را بگوید.

 

 

دوستان:

بهترین دوستان وی افراد تحت نفوذ اعداد  3-4-5-7-8 و متولدین بهمن ، اردیبهشت  مرداد و هم ماه خودش هستند. او به افراد متفکر و وظیفه شناس هم علاقمند است

 روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و شنبه و اعداد  3-4-8  برای وی خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است کارهای مهم زندگیش را در چنین روزها یا اعدادی انجام بدهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل ارقام آن  3-4-8  و یا سه رقم آخر آنها  3-4-8  باشد امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:  خاکستری، آبی تیره ، زرشکی، سیاه

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:  یاقوت کبود، مروارید سیاه، الماس سیاه ، و یاقوت ارغوانی

مهمترین سالهای زندگی : 8-17-26-35-44-53-62-71 سالگی و ..

صفات و ویژگیهای خوب: توانایی، اهل عمل بودن ، استواری

صفات زیان آور و بد:  عیب جویی، تعلل ، کینه جویی ، عصبانیت ، تنبلی .

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۹ساعت 17:33  توسط زیبا  | 

طالعبینی سودی

متولدین 16 آبان ،  25 آبان ، 4 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد6 و سیاره زهره قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است. خصوصات خواندنی افرادی که تحت نفوذ عدد 6هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه متولدین سایر روزها به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 16 آبان

شخصیت

او بشدت محبوب بستگان و برای همسرش اهل فداکاری است. همیشه کسی را برای حفاظت و نگهداری از خودش دارد. ممکن است در سالهای جوانی با مشکلات و سختی هایی مانند مرگ همسر روبرو بشود که باعث افتادن بار مسئولیت برروی شانه اش می شود. حتی اگر درخانواده ای مرفه متولد بشود باز در زندگی دچار مشکلاتی می شود. بیشتر مشکلات وی ناشی از ولخرجی و برآوردن خواسته هایش به هر طریق ممکن هستند. او یک جذابیت جادویی برای جنس مخالف دارد. ولی درمجموع انتخاب خوبی در زمینه مسایل عشقی ندارد. مصایب و سختی ها باعث می شوند که وی به عشق روی بیاورد. استعداد هنرمند بودن را دارد. در نقاشی و موسیقی می تواند خودی نشان بدهد. در انجام مسئولیتهای بزرگ معمولاً خشونت به خرج می دهد. در کارهای تبلیغاتی پرزرق و برق هم موفق است. شخصیتی دلپذیر دارد. ترجیح میدهد پولش را صرف خرید لباس های گران قیمت ، جواهرات، عطر و انواع چیزهای زیبا بکند. مصاحبت با او پر از فریبندگی و جذابیت است. او سرزنده است و خوب حرف می زند. ممکن است بارها عقاید و افکار اجتماعی و فردی مان را کنار بگذاریم تا بتوانیم احساسات و عقاید وی را درک بکنیم. او شادی را به افسردگی و غم ترجیح می دهد. حتی دیگران را در شادیهای لحظه ای خود شریک می کند. دیدش نسبت به آینده روشن و سرزنده است . هیجانی است اما خود را کنترل می کند. خشمش راحت فروکش نمی کند. او عاشق بچه هایش است و در قبال آنها بسیار احساس مسئولیت می کند اما کمتر از آنها قدردانی می بیند.

متولد  25 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 16 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

باهوش است و حافظه ای قوی دارد. برای کارهایی چون سفارت، کنسولگری و فرمانداری مناسب است. بسیار جاه طلب ، لاف زن، عجول و مغرور است. به هنر و موسیقی علاقه دارد. ظاهری آرام دارد. اما در عقایدش سخت است. مرتباً اضطراب دارد که باعث می شود زندگیش مالیخولیایی و افسرده باشد. سرنوشت او طوری است که خود را قربانی دیگران می کند.

متولد 4 آذر:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 16 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

خوش شانس است و از مافوق خودش کمک و مساعدت دریافت می کند. از جنس مخالف سود می برد. با دختری پولدار و موفق ازدواج می کند. در مسایل مالی و معاملات سهام نیز موفق است. در فعالیت های اجتماعی و فردی بسیار سختگیر است. افکار منظمی دارد. گاهی سعی می کند نظراتش را به دیگران تحمیل کند. عزت نفس بسیار دارد.

از لحاظ مالی:

به پول توجه چندانی ندارد. تمام علایقش در زندگی برآوردن خواسته هایش است. به همین خاطر هرچه را که بدست می آورد خرج می کند.

اگر به الهامات درونیش گوش کند، در امور مالی شانس می آورد و موفقیت می رسد. او پول ساز است و اگر پولش را صرف خرید لباس های گرانقیمت و چیزهای گران دیگر نکند میتواند پولش را نگه دارد. دوست دارد همیشه خوش ظاهر باشد که این هم باعث خالی شدن جیبش می شود.

از لحاظ شغلی:

به عنوان دکوراتور داخلی ، نقشه کش ، جواهر ساز ، موسیقی دان، مدیر هتل ، و قناد به موفقیتهایی دست پیدا می کند. امور دلالی ، معاملات املاک و کارمندی دولت هم برای وی مناسب هستند.

از لحاظ سلامتی

درمجموع فرد سالمی است با این حال گاهی ممکن است مبتلا به التهاب ریه، گلودرد ، درد مجرای بینی و گوش بشود.

ازدواج و دوستان :

این فرد به طور طبیعی به متولدین  30 مرداد تا  30 شهریور و  30 آذر تا 1 بهمت و افرادی که تحت تاثیر اعداد  2-3-4-6-9  هستند گرایش دارد، پس توصیه می شود که همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد  6  به عنوان شوهر

او معمولا علاقمند به ازدواج است و زودهم تشکیل خانواده می دهد. از همسرش انتظار پاکیزگی و فریندگی و جذابیت دارد خانواده ای بزرگ و پربچه دارد. عاشق خانه و بچه هایش است . بسیار مهربان ،بخشنده و فداکار است با اینکه فضایی دوستانه درخانه ایجاد می کند اما گاهی در براوردن نیازهای خانواده دچار مشکل می شود که نتیجه آن دلسردی برای افراد خانواده ونارضایتی برای وی می شود. هنر بری او همه چیز است و به همین خاطر ارزش زندگی زناشویی خوب وموفق خود را نمی داند.

فرد تحت نفوذ عدد 6 به عنوان زن:

او هرگز به طلاق پناه نمی آورد. سختی ها را تحمل می کند. اما هرگز از شوهرش جدا نمی شود. مادری فداکار و همسری دوست داشتنی است. از تلاشی که همسرش برای وی می کند احساس رضایت دارد. زندگی خانوادگیش را دوست دارد وخانه ای دلپذیر فراهم می آورد.

دوستان:

بهترین دوستان وی افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد 2-3-4-6-9 متولدین بهمن، اردیبهشت، مرداد و هم ماه خودش هستند. همچنین به افراد جذاب، زیبا وجاه طلب نیز علاقمند است.

روزها و اعداد خوش یمن :

روزهای دوشنبه ، سه شنبه ،پنجشنبه وجمعه و اعداد  2-4-6  برای وی خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است کارهای مهم زندگیش را در چنین روزهایی انجام دهد. میتواند شانس خود را در خرید بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن  2-4-6  و یا سه رقم آخر آنها 2-4-6 باشند امتحان کند.

رنگهای خوش یمن :

انواع آبی تیره، سرخ وصورتی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

فیروزه، زمرد سبز ، مروارید والماس

مهمترین سالهای زندگی:

  6-15-24-33-42-51-60-69-78 سالگی و..

صفات و ویژگیهای خوب:

هماهنگی ، عشق ، صلح، حافظه قوی

صفات زیان آور و بد:

فقدان دوراندیشی ، فضولی، بدخلقی ، کمرویی

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۹ساعت 17:32  توسط زیبا  | 

طالع بینی روز تولد نوید

متولدین 15 آبان،  24 آبان و  3 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد5و سیاره عطارد قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است. خصوصات خواندنی افرادی که تحت نفوذ عدد 5 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه متولدین سایر روزها به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 15 آبان

شخصیت

فردی تیزهوش است و قدرت روحی قابل توجهی دارد. استعداد فراوانی برای سازمان دادن دارد. درموضوعات مختلف خوب داوری می کند. زیرک، باهوش و کمی بدگمان و علاقمند به کسب پول از طرق غیر عادی است. عشق عمیقی به هنر و زیبایی دارد. استعداد بسیاری برای انجام کارهای تخیلی دارد. توجه زیادی به جنس مخالف و مسائل عشقی زیادی دارد. اما در این مسایل هم مرتب دچار تغییر و تحول می شود. بی قرار و عاشق سفر کردن است. در محل زندگیش هم تغییر ایجاد می کند. عطارد نشانه زیرکی، هوشمندی، قدرت انجام کار، ابتکار ، بصیرت، سیاست و پژوهش علمی است. فرد متولد این روز علاقمند به سخنرانی است و با قدرت احساساتش را بیان می کند. او توانایی پیگیری و پژوهش در موضوعات مختلف را دارد. لذات او بیشتر فکری و روحی هستند. در روابط کاریش همه چیز را ارزیابی می کند.

متولد  24 آبان :

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 15 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

شخصیتی جذاب وحس همکاری بالایی دارد. علاقه ای به خشمگین کردن دیگران ندارد. معمولا موقتیهای خوبی نصیبش می شود. و در کارش فردی موفق است نه تنها پرحرف نیست که حتی کمی هم تودار است. این عدد، عدد زیرکی و هوشیاری و در زنان نشانه ازدواجی موفق است. اما این فرد در به دنیا آوردن فرزند باید مراقب باشد. مرد متولد این تاریخ در عشق و بیان احساساتش دچار تناقض است. هیجانی است و بدون فکر عمل می کند که این حالت در سنین جوانی بیشتر است. در مسایل مالی خوش شانس و در بیان افکار و انجام اهدافش قاطع است معمولاً به شرط بندی و حل جدول علاقمند است.

متولد  3 آذر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 15 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

معمولاً این فرد محبوب زنهاست. در زندگی خوش شانس است و شهرت و ثروت به دست می آورد. ممکن است پولی از طریق ارث به او برسد. او با هر وسیله ای که دوست داشته باشد خود را سرگرم می کند. از مافوق خودش کمک و حمایت دریافت می کند. در مجموع فردی موفق ، مهربان و عاشق آزادی است. از تشریفات بیزار است . روحیه ای بی نیاز و علاقه به تسلط داشتن بر دیگران دارد.

از لحاظ مالی :

او قدرت انجام هر فعالیتی را دارد و به همین سبب انتظار می رود که ثروتمند بشود. باهوش و استعدادی که دارد در صنعت به موفقیت می رسد. اگر نقشه ها و خواسته هایش را با دقت پیگیری کند نتیجه خوبی به دست می آورد. در مسایل مالی خوش شانس است.

از لحاظ شغلی:

او برای انجام هر کاری مناسب است. سازگار است و با این روحیه می تواند با هر تیپ آدمی و شغلی کنار بیاید . بانکداری حرفه مناسبی برای اوست. عطارد همچنین نشانه استعداد در داروسازی و جراحی است. می تواند وکیل خوبی هم باشد.

از لحاظ سلامتی:

اساسی ترین مشکل وی از سیستم عصبی و صفرای وی ناشی میشود. البته صفرا هم ارتباط نزدیک با سیستم عصبی دارد. با افزایش فشار عصبی، صفرا هم افزایش و با کاهش و تحت کنترل گرفتن اعصاب، صفرا هم کاهش می یابد. یا از بین می رود. عطارد بر نواحی عصبی ، گردن، بازو ،گوشها ، سیستم تنفسی تسلط دارد.

ازدواج و دوستان

این فرد به طور طبیعی به متولدین  30 شهریور تا  30 آبان و  1 بهمن تا  30 اسفند و افراد تحت نفوذ اعداد  1-7-8  گرایش دارد. پس توصیه می شود همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

 

فرد تحت نفوذ عدد 5 به عنوان شوهر:

در زندگی زناشویی موفق و خوش شانس است . انتخاب خوبی دارد و معمولا فردی را که هم تیپ خودش باشد برای ازدواج انتخاب می کند. عاشق همسرش است. از همسرش توقع پاکیزگی و نظم دارد. و می خواهد که در لذات زندگی با او سهیم باشد. عاشق بچه ها و خانواده اش است. حتی اگر به سفری طولانی برود سعی می کند هر چه زودتر به خانه و پیش خانواده اش برگردرد. دست و دلباز است و هر چه که اعضای خانواده می خواهند فراهم می کند. خانه اش با سلیقه خوبی تزئین می کند.

 

فرد تحت نفوذ عدد 5 به عنوان زن

او به اندازه بیرون به خانه علاقمند است. بسیار فعال است و کارهایش را به بهترین شکل انجام می دهد. پاکیزگی و نظم را دوست دارد ولی بندرت خودش کاری انجام می دهد و از دیگران تقاضای کمک می کند.

دوستان:

 بهترین دوستان وی، افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد 1-3-4-5-7-8  و متولدین ماه های بهمن، اردیبهتش، مرداد و هم ماه خودش باشند و افرادی که زیرک و باهوش و سریع هستند علاقمند است.

روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای چهارشنبه ، جمعه ، شنبه و اعداد 1-3-5 برای وی خوش یمن هستند وی باید کارهای مهمش را در چنین روزها یا اعدادی انجام دهد . می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل ارقام آن  1-3-5  یا سه رقم آخر آنها  1-3-5  باشند امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

  سفید و سبز

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

زمرد سبز ، الماس و یاقوت کبود

صفات و ویژگیهای خوب:

همکاری ، زیرکی، چالاکی

صفات زیان آور وبد:

 فقدان پشتکار، شکاکی ، غیر قابل اعتماد


+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۹ساعت 17:30  توسط زیبا  | 

ینم طالع بینی روز تولدت ;-)

متولدین 13 آبان، 22 آبان،1 آذر، 10آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 3 و سیاره مشتری قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است. خصوصات خواندنی افرادی که تحت نفوذ عدد 3 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه متولدین سایر روزها به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 13 آبان

شخصیت

فردی با اعتماد به نفس بالاست. او خیلی زود مسئولیت پذیر می شود. در سالهای اولیه زندگی با موانع و مشکلاتی مواجه می شود، همسرش را از دست میدهد. کارها و فعالیت هایش بی نتیجه می مانند ومرتباً بی پولی می کشد،اما این موانع او را پرورش می دهد تا هر چه زودتر مسئولیت بپذیرد. به عبارتی مشکلات برای او نقش یک معلم و مربی را بازی می کنند. اگر به مشکلاتی که با آنها رورو بوده است نگاه کند می فهمد که تمام انها از سهل انگاریهای او ناشی می شود. او روز به روز در مسئولیت هایش بیشتر غرق می شود و نقش یک بزرگ فامیل را بازی می کند. او توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد و اگر شانسی با او همراه باشد کارهایش به موفقیت می رسند وقتی مسئولیتی به او واگذار می شود هرگز از زیر بار آن شانه خالی نمی کند. متکی به نفس است و خودش تصمیم می گیرد. عادت دارد باصدای بلند حرف بزند. مایل به دیدن اجرای نظم وقانون است. خوشگذران است و رفتاری صمیمی دارد. خودجوش و مایل به زندگی در بیرون شهر است . در بیاناتش خوش صحبت و جدی و باهوش و سریع است. قدرت درک مسائل را دارد و عاشق دنیاست. چه برای انچه که هست و چه برای آن که باید باشد و نیست. روشن فکر ، بردبار ، خوش مشرب و راستگو و رک گو است. فاقد بدجنسی و حسادت است . اگر مراقب نباشد مردم ازاو سوء استفاده می کنند. جاه طلبی ، هدایت کردن، مذهبی بودن، غرور ، صداقت ، عشق به طبیعت، جدیت، بخشندگی و محترم بودن از خصوصیات اوست.

متولد  22 آبان :

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 13 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

توانایی و صداقت از خصوصیات مهم اوست. مغرور و متکبر و جاه طلب است. دوست دارد از زندگی لذت ببرد. تمایل به جنس مخالف دارد. تنهایی و انزوا را به حضور در جمع ترجیح می دهد. برای دیگران فداکاری می کند  گاهی اوقات قربانی توطئه و دسیسه دیگران می شود. با دیگران روابطی ملایم و دوست دارد. او به جزئیات هم دقت دارد. افکار بزرگی دارد.

متولد 1 آذر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 13 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

مهربان و بخشنده و عاشق پدرش است. در سنین بسیار بالا به شهرت و ثروت می رسد. خوشرو و علاقمند به مسافرت است. مناعت طبع دارد. احساسات تندی دارد و متاسفانه کمی هم بدگمان است.

متولد 10 آذر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 13 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

خوش شانس و بخشنده و خوش بین است. افکاری مذهبی دارد. عاشق سفر و دیدن مکان های زیارتی است. برای معلمی ، کارشناسی آموزش و پرورش و وزارت مناسب است. مودب و صادق است . اما این خصوصیات در او نهان هستند. ممکن است گاهی فعال بشود، اما در مجموع بی حال است. هنگام مواجه شدن با مشکلات قدرت کافی برای غلبه بر آنها را دارد.

از لحاظ مالی :

خوش شانس و به طریقی قادربه کسب درآمد است. برای رسیدن به مقام بالاتر وموفقیت فرصتهایی را به دست می آورد که اگر از آنها استفاده کند سریعتر پولدار می شود. جاه طلبی ،جدیت و روحیه رهبری او را به جلو سوق می دهند و معمولا از همه امکانات و رفاه زندگی برخوردار است.

از لحاظ شغلی

عشق به مقام و امر و نهی کردن او را به شغل های مثل وزارت، سفارت ، قضاوت و دبیرکلی سوق می دهد. علاقمند به کار در ادارات مهم ومکان های سیاسی است. در ارتش هم ممکن است کاری بدست بیاورد. پزشکی بانکداری، کارهای تبلیغاتی و هنرپیشگی هم برای او مناسب است.

از لحاظ سلامتی:

سیاره مشتری تاثیر عمده خود را برگردش خون او می گذارد. حس بویایی او هم تحت تاثیر این سیاره است . مستعد ابتلا به دردهای قفسه سینه، ریه، گلو، نقرس، سکته و تبهای ناگهانی است. همچنین ممکن است مبتلا به زخم گلو ، غذه، ذات الریه ، آماس ریه و سل بشود.

ازدواج و دوستان :

این فرد به طور طبیعی به متولدین 2 اسفند تا 30 اسفند و 31 خرداد تا 30 تیر و افرادی که تحت تاثیر اعداد  3-6-9  هستند گرایش دارد. پس توصیه می شود که همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 3 به عنوان شوهر

 جاه طلبی او باعث می شود که انتظارات زیادی از همسرش داشته باشد. علاقمند به داشنتن زنی است که وجود او باعث تفاخر وی بشود. همسرش باید شخصیتی جذاب، رفتاری فریبنده داشته و باهوش باشد. سالم و آتشین مزاج و مشتاق زندگی زناشویی است. به خانواده و بچه هایش عشق می ورزد. علاقمند به داشتن خانه ای خوب است. معمولا با تند خویی و جاه طلبی هایش زندگی زناشویی خویش را به لجبازی و بی قانونی می کشاند. بهتر است همسرش را از اعداد 3و6 انتخاب کند

 

فرد تحت نفوذ عدد 3 به عنوان زن:

بهترین همراه برای شوهرش است. کنجکاو و فضول نیست. اما دوست دارد از کارهای شوهرش سردربیاورد. در گفتگوها با هوشمندی ظاهر می شود. حضور اجتماعی قدرتمندی دارد. باید خود را همیشه مشغول انجام کاری نگه دارد، چون بدخلقی هایش ممکن است باعث نارضایتی اعضای خانواده بشود.

دوستان:

بهترین دوستان وی افرادی هستند که تحت تاثیر اعدد 1-3-5-6-7-8-9 ومتولدین بهمن ، اردیبهشت، مرداد و هم ماه خودش باشند. وی به افراد جاه طلب ، پر انرژی و سریع هم علاقمند است.

روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای سه شنبه ، پنجشنبه و جمعه و اعداد  3-6-9  برای وی خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگیش را در این روزها یا اعداد انجام بدهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن  3-6-9  یا سه رقم آخر 3-6-9 می باشد امتحان کند.

رنگهای خوش یمن: زرد، تیره ، بنفش ، زرشکی، وسبز

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن: یاقوت زرد، یاقوت ارغوانی

مهمترین سالهای زندگی ،  3-12-21-30-39-48-57-66-75 سالگی و..

صفات و ویژگیهای خوب: بلند همتی، وقار، استقلال، بردباری ، شرافت

صفات زیان آور و بد: ظالم بودن، دیکتاتوری، دورویی، ولخرجی ، خودخواهی

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳ آبان۱۳۸۹ساعت 20:39  توسط زیبا  | 

اینم طالع بینی روز تولدت :-)

متولدین  12 آبان،  21آبان، 30آبان و 9 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 2 و ماه قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است . خصوصیات خواندنی که تحت نفوذ عدد 2 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 12 آبان

شخصیت

این فرد باید استعدادهایش را بشناسد تا بتواند بهترنی راه را در زندگی انتخاب کند . او باید برای به دست آوردن اعتماد به نفس تلاش بسیار بکند. او در سنین بسیار جوانی برای پیدا کردن شغل دلخواه دردسرهایی بسیاری را تحمل می کند. استعداد بسیاری برابر کارهای هنری وتخیلی دارد. ولی چون اکثرا در خواب وخیال است دچار یاس وناامیدی می شود. گاهی زندگی برایش حکم میدان جنگی را بازی می کند که در آن کاملا شکست خورده است. زنان متولد این روز از مردان متولد این روز بیشتر دچار سختی می شوند. بسیار احساساتی است و این احساسات باعث می شود که برای ازدواج انتخاب اشتباهی داشته باشد. او علاقه زیادی به کتابهای رمان و کتابهای عشقی دارد. احساسات عاطفیش اکثرا زود فروکش می کند. با اینکه فردی عصبی است اما در اجتماع و با دیگران بودن را دوست دارد.خونگرم است. در برابر ظلم تا حدودی مقاومت دارد. بسیار بی ثبات است. دمدمی مزاج وعاشق تغیر وتحول است. علاقمند به مسافرت ، علی الخصوص سفر به مکانهای دور دست است تا از این طرق تخیل اش ارضا شود. او با قدرت تخیل دائماً در ابرها برای خود قصر می سازد. فروتن ، بشاش و در لباس پوشیدن خوش سلیقه است. دوستدار صلح ویگانگی است. قدرت هیپنوتیزم دارد.

متولد21 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

معمولا در زندگی ، عشق، احترام، موقعیت وتوانایی هایش موفق است. رفتاری تشریفاتی دارد، اما در عین حال به دوستانش وفادار است. باید در مقابل دشمنان ناشناخته ازخود مراقبت کند. او علاقمند به فلسفه، علم و عرفان است. علاقمند به سفر است. مهربان و صادق است . به سرعت هیجانزده می شود و بدون فکر دست به عمل می زند. حتی نگران مسائل بسیار جزئی است. سریع تصمیم می گیرد و این حالت به او روحیه رهبری می دهد. مشاور است وقدرت الهام دادن به دیگران را دارد.

متولد 30 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

دوستان زیادی دارد ومحبوب زنهاست. استعداد نوشتن دارد ومی تواند یک نویسنده باشد. این عدد نشانه خصوصیتی ویژه است و آن بودن تصمیمات و ایده های جدید برای بهتر شدن وضع مردم است

متولد 9 آذر:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

دمدمی مزاج است ، زود تغییر می کند ودر فکر و عمل بی ثبات است. با جرات است و شهامت ریسک کردن دارد وتا اخر به کاری نمی چسبد . باهوش و عمیقاً متفکراست. در ازدواج چندان خوش شانس نیست. اگر در زندگی شانس به او روی بیاورد فردی خوشبخت است. زندگی پر از حادثه و ماجرایی دارد.

از لحاظ مالی

او بی نهایت محتاط و با دقت است. مرتباً نگران جریانات مالی است. ممکن است بواسطه تلاش خود یا به دلیل ازدواج برای مدتی صاحب ثروت بشود که این به درازا نمی کشد میتواند با استفاده از توانایی ها و استعدادهایش به پول برسد و روی دیگران حساب نکند. میتواند از طریق هنر و انجام کارهای تخیلی پولدار بشود می تواند نویسنده یا نقاش بشود وشاهکارهای نقاشی وداستانی به جا بگذارد. البته این قدرت تخیل گاهی اوقات او را از تلاشهای روزمره باز می دارد و همین باعث می شود که در آمد ثابتی نداشته باشد و این سبب نگرانی او می شود.

از لحاظ سلامتی

قدرت تخیل از او یک موسیقی دان خوب و نویسنده داستان های تخیلی و عشقی می سازد، میتواند هنرمندی قابل با کارهای هنری عالی باشد. شاهکارهای نقاشی ، نمایشنامه و شعرهای ماندگار توسط قدرت و توانایی  افرادی که تحت تاثیر عدد 2 قرار دارند خلق می شوند. استعداد زبان شناسی وواژه شناسی دارد و می تواند به عنوان معلم یا استاد زبان بدرخشد. کار ترجمه و ویراستاری هم برای او مناسب است.

ازدواج ودوستان:

وی به طور طبیعی به متولیدن 29 مهر تا 30 آبان و 2 اسفند تا 30 اسفند و کسانی که تحت تاثی رعدد 2 و 6 قرار دارند کشش دارد، پس توصیه می شود همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 2 به عنوان شوهر

شدیداً عاشق و علاقمند به خانه اش است. معمولاً در خانه جوی دوستانه و لذت بخش ایجاد می کند. تصویری خیالی و ذهنی از همسری که می خواهد داشته باشد در سر می پروراند  معمولا به خاطر پول ازدواج می کند و همین باعث ایجاد راحتی و فرام شدن امکانات برای وی می شود.

 

فردی تحت نفوذ عدد 2 به عنوان زن

همسری جالب برای مردی جاه طلب است. عاقل است و در گفتگوها هوشمندانه وارد می شود. بچه هایش را دوست دارد ولی چندان به آنها توجه ندارد ودوست دارد آنها روی پای خودشان بایستند. باید همیشه خود را مشغول کاری بکند. چون بداخلاقی هایش ممکن است باعث ناراحتی اعضای خانواده بشود. توصیه می شود که دوستی به عنوان محرم راز برای خود پیدا کند.

دوستان:

 بهترین دوستان وی افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد  2-4-6-8 و یا متولدین اسفند، اردیبهشت و مرداد و هم ماه خودش باشند.

روزها واعداد خوش یمن: روز سه شنبه، دوشنبه، جمعه و اعداد 2-4-9 برای وی خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگیش را در این روزها یا اعداد انجام بدهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن 2-4-9 و یا سه رقم آخر آن  2-4-9  است امتحان کند.

رنگهای خوش یمن: سفید ، کرم و آبی

سنگهای و جواهرات قیمتی خوش یمن: مروارید ، الماس ، عقیق و سنگ ، مروارید نما.

مهمترین سالهای زندگی :  2-11-20-29-38-48-56-65-74 سالگی و..

صفات و ویژگیهای خوب: احساساتی بودن، رفاقت، صداقت، قدرت ، تخیل ، سادگی

صفات زیان آور و بد: سردی، حسادت، کینه جویی ، دهن بینی، خودنمایی، خجالت

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۲ آبان۱۳۸۹ساعت 15:56  توسط زیبا  | 

طالع بینی روز تولد شما دو تا !

متولدین 10 مهر، 20 مهر ، 29 مهر و 8 آبان

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 2 وماه قرار دارند. ماه مهر تحت تاثیر سیاره زهره است . خصوصیات خواندنی کسانیکه متولد ۱۰ مهر هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 10 مهر

شخصیت:

او انگیزه بسیار شدیدی برای دنبال کردن هر مسیری را دارد و در موارد اضطراری به نظر می آید که به او الهام می شود که چه بکند. او می تواند نتیجه انجام نقشه هایش را از قبل ببیند و در به انجام رساندن آنها پایداری و مقاومت کند. در زندگی بسیار حساس و شدیداً اهل انتقاد و عیب جویی است . در موارد اضطراری با قدرت وارد عمل می شود. هنگامی که تنهاست و دیگران بر او اعمال نظری ندارند باید در تصمیم گیری هایش بسیار دقت کند. گاهی اوقات بداخلاق است و در مورد قدرت اجرای کاری احساس یاس و بددلی می کند. قلباً فردی عاطفی و محتاج عشق عمیق و پایدار است. عاشق سفر و رفتن به کشورهای دوردست است. چون تحت نفوذ ماه قرار دارد قدرت تخیل بالایی دارد. آرمانگرا و رویایی است. خونگرم است و گاهی در برابر فشار و زور مقاومت نشان می دهد. روحیه بزرگ نشانه ای دارد. بسیار بی ثبات و دمدمی مزاج وعاشق تغییر و تحول است.

آدمی بی ادعا و عاشق صلح و جوانمردی است. قدرت هیپنوتیزم و تاثیرذاری بر دیگران را دارد

 

متولد20 مهر:

شما همۀ خصوصیات اصلی متولدین 10 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

معمولاً در زندگی و عشق موفق است و افتخار ، مقام و قدرت به دست می آورد. به دوستانش وفادار است. رفتار باشکوهی دارد. در برابر دشمن ناشناخته باید از خود مراقبت کند. عاشق عرفان، فلسفه و علم است .به مسافرت علاقه دارد. صادق و دوست داشتنی است. گاهی اوقات بدون فکر عمل می کند و خیلی زود به هیجان می آید. خیلی سریع تصمیم می گیرد و این خصوصیت از او یک فرمانده می سازد. مشاور خوبی است و الهام بخش است.

 

متولد 29 مهر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 10 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

دوستان زیادی دارد و در این بین زنان ثروتمند هم دیده می شوند که به وی فایده می رسانند. استعداد نویسندگی دارد و می تواند به عنوان یک نویسنده به شهرت برسد. این عدد نشانگر مفهوم ویژه ای است و آن نشانگر نقشه ها و تصمیمات جدید برای بهبود وضع مردم است.

 

متولد 8 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 10 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان رامطالعه کنید.

دمدمی مزاج و مرتب در حال تغییر وتحول است.  در هیچ کاری ثبات ندارد. جرات ریسک کردن دارد و به هیچ کاری تا به آخر نمی چسبد. با هوش و متفکر است و روحیه افراط کارانه دارد. در زندگی زناشویی چندان خوش شانس نیست. علاقه اش در کار خلاصه می شود . به آینده ای خوب و سعادتمندانه خوش بین است . زندگی او پر از حادثه است .

از لحاظ مالی : این فرد در جریانات مالی موفق نیست. دیگران موقعیتهای خوب را از دستش بیرون می آورند. می تواند از قدرت تخیل و الهام که دارد پولی بدست بیاورد. می تواند یک نویسنده یا نقاش خوب بشود و از این طریق امرار معاش کند، اما بی ثباتی که در نهادش وجود دارد باعث می شود که او کاری را دنبال نکند و به همین خاطر درآمد ثابتی هم نداشته باشد.

از لحاظ شغلی : قدرت تخیل که تحت تاثیر عدد 2 قرار دارد به فرد کمک می کند تا موسیقی دان و نویسنده داستان های تخیلی درمان بشود. می تواند هنرمند خوبی از کار در بیاورد و کارهای با ارزشی را خلق کند. شاهکارهای نقاشی ، نمایش نامه ها و شعرهای معروف توسط افرادی که تحت نفوذ عدد 2 هستند آفریده می شوند. او یک فرهنگ لغات بزرگ است و استعداد زبان شناسی دارد و می تواند به عنوان یک معلم یا استاد زبان بدرخشد، می تواند همچنین مترجم و ویراستار خوبی هم باشد.

از لحاظ سلامتی : مهمترین عاملی که سلامتی او را تهدید می کند گردش خون و نارسایی آن است. او مستعد ابتلا به بیماریهای ناشی از گردش خون است. کم خونی و نارسایی قلب از جمله این بیماریهاست. تاثیر ماه بر این فرد ایجاد اضطراب است که باعث ناراحتی روحی و بی خوابی می شود. همچنین بیماری دیابت و بیماری آسم نیز او را تهدید می کند.

ازدواج و دوستان: این فرد به طور طبیعی به متولدین 30 شهریور و 1 بهمن تا 30 اسفند و افرادی که تحت تاثیر اعداد 1 و 6 می باشند، کشش دارد. پس توصیه می شود همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

 

فرد تحت نفوذ عدد 2 بعنوان شوهر :

او علاقمند به ازدواج است و معمولاً در سنین اولیه جوانی ازدواج می کند. از همسرش انتظار تمیزی، فریبندگی و خوش اندامی دارد. معمولاً خانواده پرجمعیتی دارد. بسیار مهربان، دست و دلباز ، فداکار و عاشق بچه ها و خانه اش است. با اینکه فضایی دوستانه درخانه ایجاد می کند، ولی گاهی به خاطر مشکلاتی که در برآوردن نیازهای اعضای خانواده پیدا می کند، باعث ایجاد نارضایتی برای اعضای خانواده و ناخشنودی برای وی می شود. او نسبت به دیگران علاقه بیشتری به خانه و توجه به آن دارد. این عدد دارای دو تیپ مختلف از مردان است.

یک نوع که پرهیجان و پرجنب و جوش و بهانه گیر هستند و هیچ چیز آنها را راضی نمی کند. نوع دیگر که تنبل و بی حال و ولخرج هستند. اینها به خاطر پول ازدواج می کنند. و فقط به فکر راحتی و لذت بردن در زندگی هستند.

 

فرد تحت نفوذ عدد 2 به عنوان زن:

مادری فداکار و همسری دوست داشتنی است. از تلاشی که شوهرش برای زندگی می کند احساس رضایت دارد. عاشق خانه داری است و ترجیح می دهد که همیشه در خانه باشد. هرگز به سراغ طلاق نمی رود. سختی های بسیاری را تحمل می کند، اما هرگز از شوهرش جدا نمی شود. در برخورد با دیگران بسیار بانزاکت است. در مجامع عمومی خوب ظاهر می شود. هرگز از خانه داری و نظافت غافل نیست. اهل حساب و کتاب است. خصوصیت عشوه گری ندارد.

دوستان: بهترین دوستان این فرد کسانی هستند که تحت تاثیر اعداد 2، 4، 6، 9 و متولد ماه های دی ، اردیبهشت تیر و هم ماه خودش است، باشند. وی همچنین به کسانی که قدرت ابتکار، بخشندگی و جذابیت دارند علاقمند است.

روزها و اعداد خوش یمن: روزهای دوشنبه ، سه شنبه، جمعه و اعداد 2 و 4 و 6 برای او خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگی اش را در چنین روزها یا اعدادی انجام بدهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل اعداد آن 2،4،6 یا سه رقم آنها به این اعداد ختم می شود امتحان کند،

رنگهای خوش یمن: سفید ، انواع کرم تیره یا آبی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن: مروارید، الماس، سنگ مروارید نما.

مهمترین سالهای زندگی :  2 ، 11، 20 ، 29، 38، 47، 56، 74 سالگی و ...

صفات و ویژگیهای خوب: احساساتی ، پیگیر، صداقت ، تخیل ، ساده دلی .

صفات زیان آور و بد: سردی، حسادت، تنفر ، از خود راضی، ترسویی، دهن بینی


+ نوشته شده در  شنبه ۸ آبان۱۳۸۹ساعت 14:20  توسط زیبا  | 

طالع بینی روز تولدت

متولدین 15 مهر،  25  مهر،  4 آبان

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 7 وسیاره نپتون قرار دارند. ماه مهر تحت تاثیر سیاره زهره است . خصوصیات خواندنی متولدین ۱5 مهر تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین 25 مهر و 4 آبان دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 15 مهر

شخصیت :

فردی که در این تاریخ متولد شده باشد قدرت فکری بالایی دارد و اگر بتواند توازن فکرش را حفظ کند قادر به انجام کارهای قابل توجهی علی الخصوص در حوزه تخیل مانند شعر، ادبیات ، نقاشی و به طور کلی کارهای هنری است. بسیار حساس است و به نظر می رسد که خود را پشت کارهایش پنهان می کند. او میل شدیدی به کارهای خلاف عرف دارد و به خاطر این خصلت بسیار مورد نقد و عیب جویی قرار می گیرد و باعث ایجاد رسوایی می شود. این عدد تحت تاثیر سیاره نپتون است و به نظر می رسد که خصوصیات افراد تحت نفوذ عدد 2 و ماه را دارد. افکاری شریف دارد و خودمختار است. طبعی ماجراجو دارد و عاشق تنوع است. علاقه به رفتن به کشورهای دیگر و دیدن سرزمینهای دورافتاده دارد. افکار خاصی در زمینه مذهب دارد و علاقه به دنبال کردن راه های ناآشنا ندارد. با دیگران رفتاری مرموزانه دارد. اغلب حواس پرت است. بسیار منطقی فکر می کند و به هدفهای بسیاری در زندگیش دسترسی پیدا می کند. لجوج است و عقاید دیگران را ندیده می گیرد. استعداد خوبی برای پول در آوردن دارد. بطور کلی در مورد مسایل مالی کمی سهل انگار است . او با بهترین را می خواهد یا هیچ چیز نمی خواهد. بسیار هیجانی است و احساس واقعیتش را پشت ظاهری خونسرد پنهان می کند. او به نشست و برخاست با مردم عادی علاقه ندارد. ترجیح می دهد اوقاتش را صرف خواندن کتابهای مورد علاقه اش بکند. وقتی می خواهد نظراتش را بیان کند با قدرت حرف می زند . او انگیزه هایش را می شناسد.

متولد 25 مهر ماه

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 15 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

آسان گیر است و کار سخت را دوست ندارد. خوش مشرب و بخشنده است. بسیار احساساتی است. زودآشفته می شود و زود عذرخواهی می کند. مرتباً دچار کسالت می شود .در داشتن بچه های خوب و موفق خوش شانس است. در زندگی زناشویی چندین بار دچار پشیمانی می شود. ظاهری آرام وافکاری مغشوش دارد. گاهی زودرنج است . عصبی بودنش را آشکار نمی کند ودر تصمیم گیری هایش بسیار آرام است. اهل دخالت و فضولی نیست.

متولد 4 آبان:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 15 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

به چند موضوع علاقمند است. اما درمورد هیچکدام وارد جزئیات نمی شود. بنابر این اطلاعاتش بسیار سطحی است . از سفر و تماس با کشورهای خارجی لذت می برد. صادق ، با وفا و خوش نیت است. افکار تند و متناقضی دارد. حافظه اش خوب است. واعظ و معلم خوبی هم هست.

از لحاظ مالی:

در جریانات مالی دچار تغییرات قابل توجهی می شود. گاهی کاملاً ثروتمند و گاهی بسیار ناکام است بطور کلی در خرید و فروش چندان خوش شانس نیست، چون راحت گول افراد متقلب را میخورد. بهترین کار را برای او سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی است که سود قابل اطمینانش آینده اش را تضمین می کند. عدد 7 نشانگر این است که فرد در زندگی به جایگاه رفیعی دست پیدا می کند، اگر شغلی را انتخاب کند ودر آن بماند می تواند ثروتمند بشود و از رفاه کامل برخوردار باشد.

از لحاظ شغلی:

عشق او به مسافرتهای دریایی و دیدن کشورهای دیگر از او بازرگانی موفق در زمینه صادرات وواردات می سازد. میتواند درتوزیع محصولات لبنی، شیلات و محصولات دیگر مانند صابون هم فعالیت و در زمینه داروسازی وجراحی هم تحصیل کند.

از لحاظ سلامتی:

او مبتلا به بیماری عجیبی می شود ممکن است براثر بی دقتی دچار مسمومیت غذایی بشود. کلیه ها، کبد ، طحال و آپاندیس هم می تواند برای او مشکل ساز باشند.

ازدواج ودوستان:

او گرایش طبیعی به افراد متولد 30 شهریور تا 30 آبان و 1بهمن تا 30 اسفند و کسانی که تحت تاثیر اعداد 3، 5، 8 هستنددارد. توصیه می شود همسرش را از بین یکی از این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 7 به عنوان شوهر:

بسیار بلند همت است و احساسات همسرش را درک می کند. بسیار ملاحظه کار است و هرگز عقایدش را به همسرش تحمیل نمی کند. آزاد اندیش است و علاقه به گردش، سفر، سینما وتئاتر دارد. دست ودلباز است و تمایلاتی افراط گرایانه دارد. از نظر جمعیت خانواده ای متوسط دارد که همه در آن احساس رضایت میکنند.

فرد تحت نفوذ عدد 7 به عنوان زن:

بسیار بداخلاق است و رفتارش غیر قابل پیش بینی است. از هر چیز کوچکی آشفته می شود. از دوستانش خوب پذیرایی می کند و دوست دارد دیگران را مهمان کند. از همسرش انتظار دارد که تمام مدت به او توجه داشته باشد.

دوستان:

بهترین دوستان وی، افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد 1، 3، 4، 5، 7، 8 و9 ومتولدین اسفند، فروردین، تیر و هم ماه خودش باشند. او علاقمند به دوستداران هنر است.

روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای یکشنبه ، دوشنبه، چهارشنبه ، پنج شنبه و اعداد 1، 5 ، 7 برای او خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگیش را درچنین روزهایی انجام بدهد و شانس خود را در خریدن بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن 1، 5، 7 و یا سه رقم آخر آنها 1 ، 5، 7 می باشد امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

انواع سبز تیره وزرد

سنگها وجواهرات قیمتی خوش یمن:

یاقوت زرد، زمرد سبز، سنگ مروارید نما.

مهمترین سالهای زندگی :

7 – 6- 25- 34- 43- 52-61-70 -79  سالگی و ...

صفات و ویژگیهای خوب:

سادگی، صلح، تفکر، آرامش ، بردباری

صفات زیاد آور وبد:

دلسردی، کم رویی ، بی قراری، دهن بینی

+ نوشته شده در  سه شنبه ۴ آبان۱۳۸۹ساعت 10:58  توسط زیبا  | 

طالع بینی روز تولد تو

متولدین 12 مهر، 22 مهر،  1آبان،  10 آبان

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 4 و سیاره اورانوس هستند. ماه مهر تحت نفوذ سیاره زهره است. خصوصیات خواندنی افرادی که متولد ۱۲مهر هستند، تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 12 مهر

شخصیت:

زندگی این فرد غیر عادی و پراز تغییرات واتفاقات عجیبی است که از کنترل او خارج است . در زمینه عشق و ازدواج تجربیاتی جدای از تجربیات دیگران دارد. گاهی اوقات کله شق و لجباز می شودودوست دارد با افراد خانواده اش مخالفت کند. رفتارش طوری است که گاهی مورد تهمت دیگران قرار می گیرد. او از قیود و رسوم آزاد است. استعداد قابل توجهی در انجام کارهای ادبی وهنری دارد. با خصوصیات غیر عادی ای که دارد تشریک مساعی، کارهای اجتماعی و ازدواج نتایج مطلوبی برای وی به همراه ندارد و در صورت انجام این کارها طرف مقابلش باید از خودگذشتگی داشته باشد. او جذب کارهای اسرار آمیز ، هیپنوتیزم و خواب مغناطیسی می شود. فعال و باهوش است و هدفش نوسازی وبهتر شدن زندگی آدمهاست. خصوصیات عجیب و غریب وی باعث ایجاد تغییر در زندگی و اجتماعی می شود و این نه تنها به خاطر افکار آزادیخواهانه اوست که از طرفی تحمل فشار محیط و اجتماع را ندارد. او از دورویی بیزار است. عاشق هنر و موسیقی است. شخصیتی گیرا و جذاب دارد. به روش خودش از ارزشها پیروی می کند. خصوصیت بدوی تحمیل افکارش بردیگران است. افکاری تند، منطقی و تجزیه گرا دارد. در زندگی احساس تنهایی می کند.

 

متولد 22 مهر:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

باهوش و قد بلند است و چهره ای خوش رنگ دارد. با فکر و نیک اندیش است . عاشق کتابهای ادبی و علمی است. علاقمند به کار در جایی آرام وخلوت است . در کار مسوولیتهای سنگینی به عهده می گیرد و همین باعث پولدار شدنش می شود. موفقیت در کار برایش از سن 31 سالگی آغاز می شود. ظاهری ملایم و باطنی سرسخت دارد. باوفا و دلسوز است . در بیان عشقش دچار مشکلاتی می شود. او تمام خصوصیات فرد شماره 4 را با شکلی اغراق آمیز دارد.

 

متولد 1 آبان:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

او قد بلند است و قدرت بینایی خوبی دارد. معمولا کار خوبی دارد، اما مسوولیت چندانی به وی واگذار نمی شود. بی قید و بی ثبات است. گاهی فعالیت هایش با عصبینت و تشنج همراه است. در امور عشقی خوش شانس است. از زندگی خانوادگیش راضی است، اما بیشتر علاقمند به داشتن یک همدم است. فداکار است و خودش را وقف دیگران می کند. گاهی اوقات بشدت احساس تنهایی می کند. فعالیت اجتماعی محدودی دارد و دوستانش معدود هستند. تمایلات صرفه جویانه و اقتصادی دارد. در بحث و مشاجره مراقب خودش نیست.

 

متولد  10 آبان :

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

این تاریخ نشانگر جاه طلبی، غرور و سادگی است. او علاقمند به کار کردن در موسسات خیریه، موسسات ناشنوایان و معلولین جسمی است. بعد از 40 سالگی به موفقیت می رسد و شهرت و ثروت کسب می کند .واقع بین است و عزم راسخی دارد. توجه زیادی به جنس مخالف دارد و عاشق مسافرت است.

از لحاظ مالی:

ثروت و پول قابل ملاحظه ای بدست می آورد. خوش حساب است. اهل جمع کردن ثروت نیست. اما رفتارش شبیه به ثروتمندان است. ولخرج است و خانه اش را خوب تزئین می کند. بعد از 40 سالگی به موفقیت مالی می رسد.

از لحاظ شغلی:

او در مشاغل مربوط به حمل و نقل ، برق و انواع ماشین آلات موفق است. به عنوان مهندس ، پیمانکار ساختمان، دانشمند وکارخانه دار هم می تواند موفق باشد. به مسایل اسرار آمیز مانند کف بینی و طالع بینی علاقه دارد و می تواند این کار را خوب انجام بدهد.

از لحاظ سلامتی:

متولدین 12 و 22 مهر ماه دچار انواع بیماریهای عجیب و غریب هستند و همچنین ممکن است جراحی در ناحیه گلو ، بینی، صورت و اندامهای داخلی داشته باشند. متولدین 1 و 10 آبان در بچگی معمولاً افرادی ضعیف هستند. اما از 31 سالگی به بعد معمولا در برابر بیماریها مقاوم می شوند. متولدین این روزها ممکن است دچار مشکلات تنفسی، زانودرد، پادرد و عفونتهای ادراری شوند.

ازدواج و دوستان :

او به طور طبیعی به متولدین 1 بهمن تا 30 اسفند و 30 شهریور تا 30 آبان و افرادی که تحت نفوذ اعداد 1، 2، 7 و8 هستند گرایش دارد. توصیه می شود همسرش را از یکی از این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 4 به عنوان شوهر

او زیرک و باهوش است و توقع دارد همسرش با او هم عقیده باشد. توقع دارد تمام امور از کارهای خانه تا سفر و گردش زیر نظر او باشند. ازهمسرش توقع پاکیزگی ، فریبندگی و جذابیت دارد. با وجود اینکه در خانه فضایی دوستانه ایجاد می کند، اما گاهی درمورد نیازهای خانواده دچار مشکلاتی می شود که باعث دلسردی اعضای خانواده وناخشنودی خودش بشود.

فرد تحت نفوذ عدد 4 به عنوان زن:

او زیرک و دلرباست. خوب لباس می پوشد . عزم راسخی دارد. در زندگی چند هدف را دنبال می کند، اما به سختی و بندرت می تواند یکی از آنها را عملی کند.

عاشق دکوراسیون داخلی است. اما خودش توانایی انجام کارها را ندارد و کارهایش را به دیگران واگذار می کند. اغلب خودرای ، پولکی و ولخرج است. بدهی هایی که دارد اغلب به خاطر دهن بینی است. عاشق خانه است. اما زیاد به آن رسیدگی نمی کند. مضطرب است بهتر است دوستی را که تحت تاثیر عدد 1 یا 2 است را انتخاب کند.

دوستان:

بهترین دوستان وی افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد 1، 2، 4 ، 5، 7 ، 8 و9 متولدین ماه های اسفند، فروردین، تیر و هم ماه خودش باشند. او علاقمند به افراد مبتکر، هوشمد ، هنرمند و مودب است.

روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای شنبه، یکشنبه ، دوشنبه و اعداد  2، 4 ، 6 برای او خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگیش را در چنین روزها یا اعدادی انجام بدهد. همچنین بهتر است که شانس خود را در خرید بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن 2، 4، 6 و یا سه رقم آخر آنها 2، 4 و6 باشد امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

آبی ، خاکستری تیره، سفید و خرمایی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

الماس ، مرجان، مروارید

مهمترین سالهای زندگی :  4، 13 ، 22 ، 31، 40 ، 49، 58، 67، 76 سالگی و...

صفات و ویژگیهای خوب :

فعالیت، تحمل پذیری، پرانرژی بودن، قابلیت ، اعتماد، نظم .

صفات زیان آور و بد:

ناپایداری ، سلطه گری، لجاجت، کینه جویی ، حسادت.


 

+ نوشته شده در  شنبه ۱ آبان۱۳۸۹ساعت 12:6  توسط زیبا  | 

خرداد در ويكي پديا

خرداد سومین ماه سال خورشیدی است و دارای ۳۱ روز است.

در مزدیسنا زندگانی عبارت است از طی مدارج سعادت و کمال در این جهان واز پرتو آن به پیشگاه مقدس(ورجاند) پروردگار پیوستن در جهان دیگر. (هفت مرحله روحانی- پیروی و کمک خواستن از امشاسپندان)

هَوُِروَتات(خرداد)رسایی و کمال نام یکی دیگراز(پنجمین) امشاسپندان می‌باشد. خرداد نماینده رسایی و کمال،دانش اهورا مزدا است و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.صورت اوستایی خرداد " هَوُروَتات" است که هَورو صفت است به معنی رسا ،همه،درست،تمام و کمال و جزء دوم یعنی داد یا دات(که همان داد می‌باشد که در واژگانی چون دادگستری به کار رفته) به معنی قانون ،دادگری(عدل) ارتباطی ندارد بلکه پسوند است که به انجام برخی ازواژها مانند ارشتات (راستی)و تات (درستی)و اُوپَرَتات (برتری) می‌پیوندد.

ماه خرداد را در زبان فارسی افغانستان با واژه عربی جوزا می‌نامند.

منابع:

۱.جهان بینی اشو زرتشت -اردشیر خورشیدیان
۲.دانشنامهٔ مزدیسنا-جهانگیر اوشیدری
۳.فلسفه ایران باستان-دینشاه ایرانی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۷ خرداد۱۳۸۹ساعت 17:11  توسط زیبا  | 

آبان دخت (1)


خوب اين "آبان دخت " اسم اون يكي وبلاگمه كه لينكشو تو پيوندا گذاشتم اما اگه يادتون باشه من همون اول كه اومدم قول دادم آبان دخت هاي نامي رو در ادامه ي مبحث معرفي عقرب هاي مشهور يا در واقع مشاهير متولدين آبان ماه ، معرفي كنم حالا اگرچه مدتي اين مثنوي تا خير شد اما......

الوعده وفا‌ :

آناهیتا فرشته ی پاکی ها

نوشته ی پیش روی شما بیشر نقل قول جملات و کنار هم گذاشتن آنها بوده است.کلیه منابع در انتهای مقاله ذکر شده است.


به نام خداوند جان و خرد
کزين برتر انديشه برنگذرد

خداوند کيوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهيد و مهر (فردوسي)

اي اردويسور آناهيتا، از پي اين ستايش، از پي اين نيايش،
از فراز ستارگان، به سوي سرزمين اهورا آفريده، به ياري خواستاري بشتاب،
که تو را فراخواند، که تو رهايي اش بخشي. (آبان يشت،132)

آناهيتا ، فرشته موكل بر آب، باران، فراواني، بركت، باروري، زناشويي، دوستي، عشق، مادري، زايش، پيروزي و ستاره ناهيد (سياره زهره يا ونوس) است. اين فرشته كه نمادي است از پاكي، پارسايي و كمال زن ايراني، از روزگاران كهن در ايران باستان ستايش مي شده است. او را شهربانوي ايران زمين نیز مي دانند.

نام اين فرشته در اوستا اردوي سورا آناهيتا آمده است. اردوي به معني بالنده و فزاينده بوده و سور هم ريشه است با نام خاص سورنا در زبان فارسي پهلوي و به معني نيرومند است. 1

آناهيتا از نظر واژه شناسي از پيشوند منفي ساز آن (يعني نا) به همراه واژه آهيتا (يعني آلوده) ساخته شده است و معني نيالوده، بي آلايش و پاك را مي دهد؛ و اين درمجموع صفت آبها و رودهاست كه پاك و فزاينده و زورمند هستند. 2

درختان هميشه سبز مانند: سرو و کاج، گل هاي سوسن و زنبق و نيلوفر، رنگ سپید، نشان دايره و مثلث از ديگر نماد هاي آناهيتا مي باشند. 3

واژه هاي ديگر او آناهيد ، آناهيت و ناهيد مي باشد. گذشتگان ميترا (ايزد يا فرشته مهر) را فرزند ايزد آناهيتا مي دانستند. 4

در روزگار باستان آناهيتا را با لقب بغدخت (به معني دختر خدا) مي آوردند. اين پيشوند با گذشت زمان تبديل به بيدخت شده است که گاهي به تنهايي به جاي سياره ناهيد يا زهره بکار مي رفته است. 5

هنوزه هم نام چند شهرک و روستا در ايران زمين بيدخت است.

در سوره آبان يشت اوستا توصيف اين فرشته بسيار دقيق و شاعرانه آمده است:
در آنجا آمده است كه در كنار هر يك از رودها و درياها، كاخ باشكوهي كه بر روي هزار پايه قرار گرفته است و هزار ستون زيبا و يكصد پنجره درخشان دارد، بر روي صفحه اي، بستري زيبا و خوشبوي، آراسته به پالش ها گسترده شده است. اين كاخ بلند و با شكوه از آن دختري زيبا، جوان، برومند و خوش اندام است؛ كه كمري زرين بر ميان بسته است. 6

در آيه هاي ديگر آبان يشت ناهيد را بصورت دختري برنا، سپيدروي، سپيدبازو، راست كردار، بلندبالا و خوش صورت و آزاده نژادي مي بينيم كه كمربند بر ميان بسته و كفشهاي درخشان پوشيده و با بندهاي زرين آنها را بسته است و زينتهاي فراوان دارد. 7

در جاي ديگر همان زن سروقامت و زيباپيکر را مي بينيم كه پوششي زرين و پرچين دربركرده و نيك ايستاده است. 8

گوشواره هاي چهارگوش زرين به گوش و گردن بندي بر گردن آويخته است و تاج زرين هشت پري كه زينتي جقه مانند در جلو دارد، آراسته به گوهرهايي كه همچون ستاره مي درخشد برسر دارد.

در جاي ديگر او را به كردار دختري دلاور و گردونه ران مي بينيم كه بر گردونه اي سوار است و لگام چهار اسب بزرگ و سفيد و يك رنگ و يك نژاد را كه نمودار باد و باران و ابر و تگرگ هستند در دست دارد و به سوي دشمن مي تازد. 9

در برخي پيكره ها نيز پوششي همانند چادر امروزين بر سر دارد، که خود نشانه ملي بودن چادر به عنوان پوشش و حجاب ايراني مي*باشد.

ايرانيان در دوران مادها، هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان داراي حجاب کاملي شبیه چادر بر روي پوشاک و پيراهن هاي پوشيده خود بوده اند. اين چادرها مستطيل شکل و داراي رنگ هاي شاد، ارغواني و سفيد بوده و در همه روزگاران پيش از اسلام در ايران زمين (برخلاف ديگر تمدن ها) تکرار شده است. 10

اعراب پيش از اسلام بدون پوشش بودند و پيامبر گرامي اسلام (ص) حجاب را برايشان واجب کرد؛ که البته آنهم به صورت مقنعه و عبا بوده است نه چادر.

گاهي نيز اين فرشته پاکيها به چهره زني نازنين و جذاب، لميده بر بستري آسماني توصيف شده است.

اين فرشته بزرگ افزون دهنده گله و رمه، توان بخش گياهان و رستني ها، فزاينده گيتي و دارايي و فزاينده كشور است.

مردان و زنان را براي زايش پاك مي سازد. دختران براي يافتن همسري نيك از او ياري مي جويند. 11

اوست که داراي فروغ کاميابي بوده، خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي را برگردانده و تيرگي را از ستارگان و اختران برطرف مي سازد. 12

همچنين در روايتهاي ايراني آمده است که به هنگام زايش زرتشت پاک، آناهيد مادر او (دغدو) را نوازش مي كند و زرتشت پس از تولد در روي او و در روي پدر و مادر مي خندد.

به طور کلي چهره، اندام، زيبايي، اخلاق، کردار و رفتار او نمايانگر يک دختر ناب آريايي و زن اصيل ايراني مي باشد. توصيف او با چهره يک بانوي گرامي و ارجمند نشانگر اهميت و احترامي است که ايرانيان باستان براي زنان قائل بوده اند. 13

روز وبژه اين فرشته که آبان بخش نام داشت در آبان روز (روز دهم) از ماه آبان بود. در اين روز مردم در کنار دريا، رودخانه، چشمه سارها و يا در پرستشگاه هاي آناهيد به ستايش او مي پرداختند. از اين رو ناهيد را آبان دخت نيز ناميده اند. 14

پارازیت:
آبان روز مراسم ویژه و زیبایی داره که در جشن های ماه آبان در مورد آن مطلب خواهم نوشت.

در نوشته هاي بازمانده از پارسي باستان نام او در نوشته هاي اردشير دوم پادشاه هخامنشي بسيار است. پيکره هاي او در سراسر ايران زمين (زيباترين آنها در نقش رستم) در دوران هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان و سکه هاي آن دوران ديده مي شود. بنابر سنتي بازمانده، پادشاهان ايران از زمان اردشير هخامنشي تا پايان ساسانيان بايستي در پرستش گاه ناهيد تاج گذاري مي کردند. افزون بر پادشاهان، مردم نيز به نام او سوگند ياد مي کردند. 15

اعراب از روي آناهيتا الگوبرداري کرده و برخلاف فرهنگ يکتاپرستي ايرانيان، بتي به نام بي هيد ساخته و آن را به عنوان الهه آب در کعبه گذاشته بودند؛ که تا چند سال پيش تکه سنگ هاي خردشده آن در کناره حوض زمزم قرار داشت. 16

يونانيان کهن بخشي از وجود آناهيد را به نام آرتيميس (الهه پاکي)، و ارمنيان (ساتراپي از ايران باستان) نيز پيش از مسيحي شدن بخشي از او را به نام افروديت (الهه عشق) بازسازي کرده و مي پرستيدند. ۱۷

پرستشگاه هاي فراواني به نام آناهيت در ايران زمين ساخته شده بود که هنوز يادمان هاي برخي از آنها مانند معبد کنگاور، کازرون و اردبيل (گوزل آخوندي) وجود دارد. بسياري از آنها نيز پس از اسلام تبديل به زيارتگاه اسلامي گشته اند. 1۸


منابع:

1- ايرانويچ، دکتر بهرام فره وشي، انتشارات دانشگاه تهران
2- لغت نامه دهخدا، عتي اکبر دهخدا
3- ديار شهرياران، دکتر احمد اقتداري، انجمن آثار ملي، صص 979- 993 – 996 – 1018
4- جستار درباره مهر و ميترا، محمد مقدم، هيرمند، صص29 - 30
5- برهان قاطع، محمدحسين بن خلف تبريزي
6- اوستا، آبان يشت، کرده هاي 101 و 102
7- اوستا، آبان يشت، کرده هاي 64 – 78 - 126 تا 129
8- اوستا، آبان يشت، کرده هاي 123 و 198
9- اوستا، آبان يشت، کرده هاي 11- 13 – 20
10- پوشاك زنان ايراني، جليل ضياء پور، صص 54 – 56 – 114 – 194 - 197
11- همان (1)
12- آناهيتا نازدخت آب ها (پژوهشي در اردبيل)، دکتر جابر عناصري، ماهنامه آناهيد، شماره 12، تير 85
13- زن در اساطير ايران، استاد ريحانه فرامرزي، فصلنامه مطالعات ميان فرهنگي، بهار 85
14- همان (1)
15- همان (1)
16- بازشناسي هويت ايراني اسلامي، دکتر علي شريعتي، ص 275
۱۷-روزنامه عصر مردم، دکتر حسنعلی پیشاهنگ، استاد دانشگاه آزاد
1۸- خاتون هفت قلعه، دکتر محمدابراهيم باستاني پاريزي

__________________

عشق از هر گل سرخي دلپذير تر است ، اما خارهاي آن ، عميق تر از هر خاري در قلب تو جا می گذارد.

 

پیش از عاشق شدن بیاموز

 

چگونه در برف بدوی

 

بدون اینکه ردپایی از خود بر جای گذاری

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 18:14  توسط زیبا  | 

تقدیم به زادگان اردیبهشت

اردیبهشت

اُردیبــِهـِشت دومین ماه سال خورشیدی است. و دارای ۳۱ روز است.


در مزدیسنا زندگانی عبارت است از طی مدارج سعادت و کمال در این جهان واز پرتو آن به ساحت قدس پروردگار پیوستن در جهان دیگر. (هفت مرحله روحانی- پیروی و کمک خواستن از امشاسپندان) اشا و هیشت (اردی بهشت)راستی ودرستی نام یکی دیگراز(دومین) امشاسپندان می‌باشد. در اوستا اشا و هیشت، در پهلوی ارت وهیشت و در فارسی اردی بهشت است.جزء اولی کلمه " اشا از دسته واژه‌هایی است که معنی آن بسیار گسترده است: راستی و درستی، تقدس، قانون و آیین ایزدی، پاکی. جزء دیگر این واژه که «وهیشت» باشد صفت برترین است یعنی بهترین. پس معنی آن بهترین راستی ودرستی است.

در عالم روحانی نماینده صفت راستی و درستی وپاکی و تقدس مزدا اهورا است و در عالم مادی نگهبانی آ تش. «قانون اشا: قانون راستی و هنجار هستی در هر دو بخش گیتی و مینو» گل مرزنگوش مخصوص اوست.

اردیبهشت زیباترین امشاسپند و نمادی است از نظام جهانی، قانون ایزدی و نظم اخلاقی در این جهان.سخن درست گفته شده، آیین خوب برگزار شده، گندم به سامان رشد کرده و مفاهیمی از این نوع، نشانه‌ای از اردیبهشت دارند.او نیایشها را زیر نظر دارد.آنانکه اردیبهشت را خوشحال نکنند از بهشت محرومند.این امشاسپند نه تنها نظم را در روی زمین برقرار می‌سازد، بلکه حتی نگران نظم دنیوی و دوزخ نیز هست و مراقبت می‌کند که دیوان و بدکاران را بیش از آنچه سزایشان است تنبیه نکنند.نماینده این جهانی او آتش است.از اوقات روز، وقت نیمروز (ربیهوین، رپیثوین) به او تعلق دارد.یاران او ایزدان سروش، آذر، بهرام و نریوسنگ هستند.این امشاسپند مذکر است.

 منابع

 • جهان‌بینی اشو زرتشت -اردشیر خورشیدیان
 • دانشنامهٔ مزدیسنا-جهانگیر اوشیدری
 • فلسفه ایران باستان-دینشاه ایرانی
 • آموزگار، ژاله؛« تاریخ اساطیری ایران»؛چاپ نهم، تهران، سمت، ۱۳۸۹

 

- افراد مشهور متولد اردیبهشت ماه: عمر خیام (ریاضیدان و اخترشناس ایرانی) ، دکتر محمّد معین (ادیب ایرانی) ، سیمین دانشور (شاعر ایرانی) ، قیصر امین‌پور (شاعر ایرانی) ، غلامحسین بنان (خواننده ایرانی) ، گوگوش (خواننده ایرانی) ، رهی معیری (شاعر ایرانی) ، فریماه فرجامی (بازیگر ایرانی) ، پرویز مشکاتیان (نوازنده ایرانی) ، اندی (خواننده ایرانی) ، آرش لباف (خواننده ایرانی) ، رضا عطاران (بازیگر ایرانی) ، بهنوش بختیاری (بازیگر ایرانی) ، آندره آغاسی (تنیسور امریکایی) ، همایون شجریان (خواننده ایرانی) ، آتوسا پور کاشیان (استاد بزرگ شطرنج) ، جواد کاظمیان (فوتبالیست) ، اونوره دوبالزاک (نویسنده فرانسوی)، ویلیام شکسپیر (نمایشنامه نویس انگلیسی)، برتراند راسل (فیلسوف و نویسنده انگلیسی)، ولادمیر ناباکف (نویسنده روس)، یوهان برامس (آهنگساز آلمانی)، سالوادور دالی (نقاش اسپانیایی)، هری ترومن (رئیس جمهور آمریکا)، روبسپیر (انقلابی فرانسوی)، کاترین کبیر (ملکه روسیه)، الیور کرامول (رهبرانقلابی انگلیس)، نانسی عجزم (خواننده لبنانی) ، ملکه الیزابت دوم (ملکه انگلیس)، هیتلر (دیکتاتور آلمانی)، زیگموند فروید (روانشناس اتریشی)، هنری فوندا (هنرپیشه آمریکایی)، گری کوپر (هنرپیشه آمریکایی) و ارسون ولز (کارگردان آمریکایی) ، سعید شهروز (خواننده ایرانی) ، پویا امینی (بازیگر ایرانی) ، فریدون زندی (فوتبالیست ایرانی) .

 

اینم برای همه ی اردیبهشتی های گل:

باز خواهم گشت 

اردیبهشت را استشمام خواهم کرد
سبز خواهم شد
خود را از حجم شکوفه لبریز خواهم کرد
و بهار بهار واژه تقدیمت خواهم کرد
وعده ی ما
ساعت عشقبازیه گل و شاپرک
منتظرم می مانی ؟
 
 
    
 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 2:28  توسط زیبا  | 

فروردین ماه!

سلام

حسابی عزممو جزم کرده بودم که از امسال تو هر ماه سال یه پست درباره ی اون ماه بذارم تا متولدای سایر ماههای سال که خواننده ی وبلاگن هم به اندازه آبانیها استفاده ببرند اما....

اما چه کنم که اجل مهلت نداد و اد تو روز ۴ فروردین یعنی اولین باری که تو سال ۸۹ پامو از خونه گذاشتم بیرون تصادف کردم و تا امروز هم علیل و معلول در خدمت شمام

اما گفتم هرجور شده تا فروردین تموم نشده پستشو بذارم که بیش از این خجالت زده نشم این بود که امروز با هر مشقتی بود نشستم پشت کامپیوتر.

   فروردين      

  لغت نامه دهخدا

 

آوا :

ف َرْ وَ

نوع لغت :

اِ

فینگلیش :

شرح :

در زبان پهلوي فرورتن ، ماخوذ از پارسي باستان ظاهراً فرورتينام و آن ظاهراً جمع مونث کلمه فرورتي در حالت اضافي است وجمعاً به معني فروردهاي پاکان و فروهرهاي پارسايان است . بنابراين «ين » علامت نسبت نيست . (از حاشيه برهان چ معين ). نام ماه اول سال شمسي باشد و آن بودن آفتاب است در برج حمل و آن برج اول است از بروج دوازده گانه فلک و باد دبور که باد مغرب است در اين ايام ميوزد. (برهان ). اين ماه برج حمل راست که سرتاسر وي آفتاب در اين برج باشد. (نوروزنامه خيام ):
گرفت ازماه فروردين جهان فر
چو فردوس برين شد هفت کشور.

عنصري .


وقت آن است که مردم ره صحرا گيرند
خاصه اکنون که بهار آمد و فروردين است .

سعدي .

 

·  نام فرشته اي هم هست که از خازنان بهشت است و تدبير امور و مصالحي که در اين ماه و در روز فروردين که نوزدهم اين ماه است واقع شود، بدو متعلق است .

·  نام روز نوزدهم باشد از هر ماه شمسي و در اين روز ازماه فروردين فارسيان جشن سازند و عيد کنند بنابر قاعده کليه که پيش ايشان جاري است که هر روز از هر ماهي که نام همان ماه داشته باشد عيد بايد کرد. نيک است در اين روز به اعتقاد ايشان جامه نو پوشيدن و ديدن گوسفندان و گله و رمه گاوان و اسبان . (برهان ):
فروردين است و روز فروردين
شادي و طرب همي کند تلقين .

مسعودسعد.

 

·  (اِخ ) نام قسمتي از اوستاي موجود. رجوع به فروردين يشت شود.

 

  لغت نامه معین

 

آوا :

(فَ وَ)

نوع لغت :

(ا.)

فینگلیش :

شرح :

1 ـ اولين ماه از هر سال شمسي كه خورشيد در حركت ظاهري خود در برج حَمَل (بره ) قرار مي گيرد. 2 ـ نام روز نوزدهم از هر ماه شمسي .

ریشه :

په.

 

 

 

تقسيم روزهاي ماه فروردين:

تقسيم روزهاي ماه فروردين:

در عهد باستان مراسم جشن نوروز به مدت 21‌روز برگزار مي‌گرديد كه در هر روز برنامه‌يي خاص انجام مي‌گرفت.
 1. از اول تا روز سوم براي ديد و بازديد خويشاوندان و بزرگان.
2. از روز سوم الي روز ششم فروردين، ديد و بازديد همگاني و برگزاري جشن رپيثون.
3. از روز ششم الي روز نهم، براي اجراي جشن خوردادگان.
4. از روز نهم الي سيزدهم، بار عام شاهي براي پذيرفتن عموم طبقات هر يك به‌نوبه خود بود.
5. ازروز سيزدهم الي روز نوزدهم، براي تفريحگاههاي خارج از شهر.
6. ازروز نوزدهم الي بيست و يكم، براي اجراي مراسم جشن فروردگان
7. روز بيست و يكم پايان جشن و مخصوص تفريح و گردش در خارج از شهر است(5).
در يك تقسيم‌بندي ديگر، فروردين به شش قسمت تقسيم مي‌گرديد:
1. پنج روز اول به پادشاه و اشراف مربوط بود و آنها جشن ويژه داشتند.
2. پنج روز دوم براي بخشش اموال ودريافت هداياي نوروزي از طرف پادشاه.
3. پنج روز سوم متعلق به خدمتگزاران بود.
4. چهارمين پنج روز به خواص تعلق داشت.
5. پنج روز پنجم به لشكريان.
6. ششمين قسمت پنج روزه به رعايا اختصاص داشت.
اين تقسيم‌بندي به قول جاحظ در المحاسن الاضد زمان جمشيد و به قول بيروني در آثارالباقيه بعد از جمشيد و بنا به نظر ذبيح‌الله صفا در زمان ساسانيان معمول بوده است.
نقسيم‌بندي ديگر هم وجود داشته است كه به نوروز خاصه و نوروز عامه تقسيم مي‌شده. پنج روز اول را نوروز عامه و بقيه روزهاي نوروز را نوروز خاصه مي‌گفتند.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۲۸ فروردین۱۳۸۹ساعت 13:38  توسط زیبا  | 

اصلا آبان یعنی چی ؟ (به قول خودم چی هَه؟!!!)

 

قبل از معرفی آبان دخت ها بهتره که ببینیم ریشه این لغت " آبان " از کجا آب خورده ؟ !

خوب درستش اینه که اول بزرگترا. یعنی اول از تعاریف بزرگانِ سخن دان و لغت شناس شروع کنیم .

   آبان      

  لغت نامه دهخدا
آبان - [ Hfhk ] - [ aabaan ]
آوا :
نوع لغت : اِخ
فینگلیش : aabaan
شرح : نام فرشته موکل بر آب و تدبير امور و مصالحي که در ماه آبان و روز آبان واقعشود.
 • (اِ) ماه هشتم از سال شمسي مطابقبرج عقرب و تشرين اول يعني ماه دوم خزان ميان مهر وآذر و آن را آبانماه و اَبان نيز گويند:
  ز ميغ و نزم که بد، روز روشن از مه تير
  چنان نمود که تاري شب از مه آبان .

  عنصري .


  آب انگور بياريد که آبان ماهست
  وقت منظر شد و وقت نظر خرگاهست
  دست تابستان از روي زمين کوتاهست .

  منوچهري .


  و آفتاب در اين ماه [ آبان ] در برج عقرب باشد. (نوروزنامه ).
  گرم خونم چو آب در مرداد
  سردآهم چو باد در آبان .

  سنائي .


  گرچه در غربت ز بي آبي شکسته خاطرم
  زآتش خاطر به آبان ضيمران آورده ام .

  خاقاني .


 • نام روز دهم از ماههاي فرس و برحسب رسم مطرد که چون نام ماه با روز تطابق کند آن روز را عيد گيرند، روز آبان در اين ماه يکي از اعياد دوازده گانه سال است . و روز آبان راآبان روز و آبانگان نيز گويند:
  آبان روز است و ماه آبان
  خرم گردان به آب رز جان .

  مسعودسعد.


  و گويند در اين روز زَو پادشاه ايران بر افراسياب پيروزي يافته و او را از ملک خويش برانده است و نيز در اين روز پس از پنج يا هفت سال خشکي و قحط باران آمده است .
  -امثال :
  آبان ماه را بارانکي ديماه را برفکي ، فروردين ماه شب ببار روز ببار ; براي خوبي زرع باراني اندک به آبان و برفي کم به دي و به فروردين باران بسيار بايد.
 •  
    لغت نامه معین
  آبان - [ Hfhk ] - [ ]
  آوا :
  نوع لغت : ( اِ.)
  فینگلیش :
  شرح : 1 ـ ايزد نگهبان آب . 2 ـ هشتمين ماه از سال خورشيدي . 3 ـ روز دهم هر ماه شمسي .
  ریشه :

  په.ژ

   

   

   

   

   راستی اگه آبانی هستی به جز اون یکی وبلاگم که لینکش تو پیوندها اومده یه سر هم اینجا بزن بخصوص که داش محسن لطف کرده و خصوصیات منو هم توش نوشته! 

  http://aban.vcp.ir/

   

  + نوشته شده در  چهارشنبه ۵ اسفند۱۳۸۸ساعت 12:27  توسط زیبا  | 

  آبان در ویکی پدیا

   درود بر همه عقربها
   
   دیدم وبلاگمون یه کم خاک گرفته گفتم قالبو عوض کنم یه خورده طراوت تازگی بیاد توش. چطوره ؟
   خوبه؟حتما نظرتونو درباره ش بنویسید.
   خیلی خوب بسه حالا دیگه بریم سراغ یه پست عقربانه

        آبان

        از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

   

       آبان یا اَبان[۱] در تقویم رسمی ایران و تقویم زرتشتی هشتمین ماه سال است. در هردوی این

       تقویم‌ها، این ماه همیشه ۳۰ روز دارد.

        آبان در تقویم رسمی ایران از روز ۲۱۷م سال تا روز ۲۴۶م سال و در تقویم زرتشتی از روز ۲۱۱م تا

        ۲۴۰م سال است. ماه آبان میان مهر و آذر قرار دارد. ماه آبان برابر با برج عقرب و تشرین اول است آن را آبان‌ماه و اَبان نیز گفته‌اند.

  آبان در اسطوره‌های زرتشتی نام فرشتهٔ آب و گردانندهٔ کارها در ماه آبان و روز آبان بود. در میان زرتشتیان روزهای ماه نیز نام ویژه داشتند و هنگامی که روز آبان از ماه آبان بود جشنی برپا می‌کنند به نام آبانگان.

  در اسطوره‌های ایرانی گفته می‌شود که در این روز زَو پادشاه ایران بر افراسیاب پیروزی یافته و او را از سرزمین خویش راند و نیز در این روز پس از پنج یا هفت سال خشکی باران آمده‌است.

   

  1.       ابوالحسن نجفی. غلط ننویسیم: فرهنگ دشواریهای زبان فارسی. چاپ دوازدهم، تهران: مرکز

          نشر دانشگاهی، ۱۳۸۴، ISBN 978-964-01-0559-7، ‏ص ۱. ‏

  لغت‌نامهٔ دهخدا، سرواژهٔ آبان.

  + نوشته شده در  شنبه ۱۰ بهمن۱۳۸۸ساعت 18:14  توسط زیبا  | 

  این وبلاگ واگذار شد!

   سلام

  من بالاخره پس از کلی چانه زنی در مزایده و بالا و پایین رفتن از پله های ثبت احوال بالاخره تونستم ثابت کنم که یه آبانی متعهد هستم و چند درصد از سهام این وبلاگ رو که بر اساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی عقربها واگذار می شد از آن خودم کنم و حالا احساس می کنم دنیا رو بهم دادن و دارم ذوق مرگ میشم

  البته همچنان بیش از ۹۹/۹۹درصد از سهام به نام Scorpio خانومه که ملکه عقربهاست و من با وسع محدود اصالت آبانی و اندوخته ضعیف تعصب عقربی از اینکه بتونم درصد بیشتری از این سهامو از چنگش دربیارم نا امیدم و خدا رو به خاطر همین مقداری که منو به وبلاگ عقربها بار دادند شکرگذارم

  من یه وبلاگ دیگه دارم به اسم "آباندخت" که لینکشو می تونید تو پیوندهای روزانه ببینید. خوب به پای این وب که نمیرسه ولی به هرحال برگ سبزی است...

  علی الحساب در راستای مبحث معرفی مشاهیر عقربها - که جزء موضوعات مهم این وب بوده - از این به بعد چند تا پست درباره آباندختهای نامی می ذارم تا بعد...

  + نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ دی۱۳۸۸ساعت 12:38  توسط زیبا  | 

  سلام به همه دوستهای گلی که میدونم دیگه اینجا رو نمیخونند!!!

  می دونم مقصر خودم هستم، از بس که تنبلی کردم... ولی در عوض یه خبر خوب دارم و اینکه یه مدیر جدید برای وبلاگ پیدا شده.

  یه آبانی غیور (!) به اسم زیبا...

  منتظر اولین مطالب خواندنیش باشید دوستهای خوبم...

  + نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ دی۱۳۸۸ساعت 15:4  توسط Scorpio  | 

  این وبلاگ واگذار می شود!

  این وبلاگ به یک آبانی متعهد و متعصب  واگذار می شود.

  بنده به خاطر مشغله، فرصت رسیدگی و بروز رسانی وبلاگ عقربها را ندارم.

  علاقمندان می توانند در قسمت نظرات اعلام آمادگی کنند.

  + نوشته شده در  دوشنبه ۱۳ مهر۱۳۸۸ساعت 9:56  توسط Scorpio  | 

  تولدم مبارک!

  امروز به مناسبت روز پرشکوه تولدم(!!!) گفتم بیام و بهتون یه سلامی بدم.

  دوستتون دارم حتی با اینکه دیگه از اینجا رفتم و می دونم کمتر کسی به اینجا میاد.

  + نوشته شده در  شنبه ۲۵ آبان۱۳۸۷ساعت 15:48  توسط Scorpio  | 

  مشکل از کیست؟!

  مردي متوجه شد که گوش همسرش سنگين شده و شنوايي اش کم شده است....
  به نظرش رسيد که همسرش بايد سمعک بگذارد ولي نمي دانست اين موضوع را چگونه با او درميان بگذارد. به اين خاطر، نزد دکتر خانوادگي شان رفت و مشکل را با او درميان گذاشت.
   
  دکتر گفت: براي اينکه بتواني دقيقتر به من بگويي که ميزان ناشنوايي همسرت چقدر است ، آزمايش ساده اي وجود دارد. اين کار را انجام بده و جوابش را به من بگو... ابتدا در فاصله 4 متري او بايست و با صداي معمولي ، مطلبي را به او بگو. اگر نشنيد ، همين کار را در فاصله 3 متري تکرار کن. بعد در 2 متري و به همين ترتيب تا بالاخره جواب بدهد.
   
  آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهيه شام بود و خود او در اتاق پذيرايي نشسته بود. مرد به خودش گفت: الان فاصله ما حدود 4 متر است. بگذار امتحان کنم.. سپس با صداي معمولي از همسرش پرسيد: "عزيزم ، شام چي داريم؟" اما جوابي نشنيد. بعد بلند شد و يک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و همان سوال را دوباره پرسيد و باز هم جوابي نشنيد. بازهم جلوتر رفت و به درب آشپزخانه رسيد. سوالش را تکرار کرد و بازهم جوابي نشنيد. اين بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت:  "عزيزم شام چي داريم؟" و همسرش گفت:  مگه کري؟!  براي چهارمين بار ميگم خوراک مرغ !!  
   
  حقيقت به همين سادگي و صراحت است. مشکل ، ممکن است آن طور که ما هميشه فکر ميکنيم ، در ديگران نباشد ؛ شايد در خودمان باشد...

  + نوشته شده در  شنبه ۱۱ آبان۱۳۸۷ساعت 10:32  توسط Scorpio  | 

  با رادیو چطوری؟!

  میونه اتون با رادیو چطوره؟ من خودم خیلی بهش علاقه دارم. حتی بیشتر از تلویزیون. آخه می دونید رادیو به اندازه تلویزیون وقت آدم رو تلف نمی کنه. می تونی ضمن گوش کردن به برنامه مورد علاقه ات به کارهای دیگه ات برسی. خلاصه اش عالمی داره واسه خودش. منم آدرس بعضی رادیوها رو براتون گذاشتم تا اگه دوست داشتید استفاده کنید.

  لیست فرکانس های رادیوهای صدای جمهوری اسلامی ایران روی موج FM: 

  راديو جوان          موج FM رديف ۸۸.۱

  راديو قرآن         موج FM رديف ۹۱.۳۰

  راديو ايران       موج FM رديف ۹۳.۹۰

  راديو تهران       موج FM رديف ۹۵.۰۰

    راديو معارف       موج FM رديف ۹۹.۶۰

    راديو ورزش       موج FM رديف ۱۰۴.۵

  راديو پيام       موج FM رديف ۱۰۴.۷

     راديو فرهنگ       موج FM رديف ۱۰۶.۷

  + نوشته شده در  سه شنبه ۹ مهر۱۳۸۷ساعت 13:58  توسط Scorpio  | 

  تعطیلات...

  چه کلمه ی آشنایی!

  من شخصاْ فکر میکنم ما تو ایران از همه دنیا بیشتر تعطیلات داریم. یه حساب سرانگشتی به ما میگه که ۴ الی ۵ ماه (!) در سال تعطیلی داریم!!!  (با روزهای بین تعطیل و مرخصی ها و غیبت ها و تاخیرها، نترس و یکباره بگو نصف سال تعطیله دیگه!)

  باور نمیکنی خودت برو حساب کن. بیشتر از ۳ ماه پنج شنبه و جمعه داریم. ۱۵-۲۰ روز تعطیلی های مذهبی داریم. اضافه کن به تعطیلات ملی مثل رحلت امام و پیروزی انقلاب و پانزده خرداد و از همه مهمتر تعطیلات نوروز که تقریباْ ۲۰ روز تعطیلیه دیگه (از هفته ی آخر اسفند تا چهاردهم فروردین).

  خلاصه ش اینکه بدجوری تعطیل کردیم، رفتیم.

  آخر این هفته بازم تعطیلات داریم. آخ جون!  
  برنامه اتون واسه این سه روز تعطیلی چیه؟! من که هیچ نمیدونم. دوست دارم یه کاری بکنم که هم تنوع باشه هم زیاد پول خرج نکنم 

  به هر صورت آرزو میکنم به همه حسابی خوش بگذره...

  پ.ن: یه دوستی میگفت: "تازه قراره تعطیلی عید فطر به ۳ تا ۵ روز افزایش پیدا کنه!!!"

  + نوشته شده در  یکشنبه ۷ مهر۱۳۸۷ساعت 14:44  توسط Scorpio  | 

  ناگهان چقدر زود دیر می شود...

  زيبا سلام . زيبا هواي حوصله ابري است

  چشمي از عشق ببخشايم تا روز آفتاب بشويد دل تنگي مرا

  این روزها اسم "خسرو شکیبائی" رو زیاد می شنوی، خیلی زیاد!

  خسرو شكيبائي 

  فقط كافيه بري توي گوگل يه جستجو كني...:


  خسرو شکیبائی درگذشت.

  خسرو شكيبايي پس از سالها نقش آفريني در سينماي ايران، امروز جمعه، 28 تير، در سن 64سالگي بر اثر سكته قلبي در بيمارستان پارسيان از دنيا رفت.

  خسرو شکیبایی متولد فروردین سال ۱۳۲۳ تهران، در شماره ۲۴ ردیف ۱۴۴ قطعه هنرمندان به خواب ابدی فرو رفت...

  خسرو شكيبائي هنرمند بزرگي بود. با اخلاق بود. يه دونه بود...


  ولي چرا حالا؟!

  حالا كه ديگه بين ما نيست تا ببينه چقدر دوستش داريم، چقدر صداش بهمون آرامش ميده، چقدر...

  اين بحث تكراري "مرده پرستي" در سرزمين ايران سالهاست كه بر سر زبانهاست!

  الان كسي مي‌دونه كه مثلاً يه بازيگر توانا مثل عزت الله انتظامي كجاست؟ و يا پرويز پرستويي در چه وضعيتي زندگي ميكنه؟ كسي از مشكلات جمشيد مشايخي خبر داره؟

  چرا زودتر ازشون قدرداني نمي كنيم. نكنه حتما بايد اول بميرن تا بعد...

  اين فقط مخصوص بازيگرها و هنرمندان نيست. همين پرفسور حسابي، كه يكي از مفاخر كشور ما به حساب مياد. ۲۰ سال پيش كسي اسمش رو هم نشنيده بود!

  بياييد يه كمي زودتر به عزيزانمون بگيم كه دوستشون داريم. قدرشناسي صحيح رو ياد بگيريم.

  قبل از اينكه زود دير بشه!

  روحش شاد و يادش گرامي...

   

  + نوشته شده در  سه شنبه ۱ مرداد۱۳۸۷ساعت 9:20  توسط Scorpio  | 

  تو می دونی من کیستم؟!

  هویت زنان همیشه یکی از دغدغه های ذهنی من بوده و هست. در کشور ما ایران، به رغم وجود دمکراسی اسلامی!!! هیچ جایگاه مشخصی برای زنان در نظر گرفته نشده است. کاش می توانستیم انسان باشیم.
  مطلب زیر خیلی جدید نیست، می دونم! ولی خیلی زیبا نوشته شده. از خوندنش لذت بردم، دهها بار... امیدوارم یه روزی بفهمم کیستم.
  ----------------------------------------------
   
  من «دوشيزه مکرمه» هستم، وقتي زن ها روي سرم قند مي سابند و همزمان قند توي دلم آب مي شود.

  من «مرحومه مغفوره» هستم، وقتي زير يک سنگ سياه گرانيت قشنگ خوابيده ام و احتمالاً هيچ خوابي نمي بينم.

  من «والده مکرمه» هستم، وقتي اعضاي هيات مديره شرکت پسرم براي خودشيريني 20 آگهي تسليت در 20 روزنامه معتبر چاپ مي کنند.

  من «همسري مهربان و مادري فداکار» هستم، وقتي شوهرم براي اثبات وفاداري اش- البته تا چهلم- آگهي وفات مرا در صفحه اول پرتيراژترين روزنامه شهر به چاپ مي
  رساند.

  من «زوجه» هستم، وقتي شوهرم پس از چهار سال و دو ماه و سه روز به حکم قاضي دادگاه خانواده قبول مي کند به من و دختر شش ساله ام ماهيانه فقط بيست و پنج هزار تومان ، بدهد.

  من «سرپرست خانوار» هستم، وقتي شوهرم چهار سال پيش با کاميون قراضه اش
  از گردنه حيران رد نشد و براي هميشه در ته دره خوابيد.

  من «خوشگله» هستم، وقتي پسرهاي جوان محله زير تير چراغ برق وقت شان را بيهوده مي گذرانند
  .

  من «مجيد» هستم، وقتي در ايستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحد مي ايستد و شوهرم مرا از پياده رو مقابل صدا مي زند
  .


  من «ضعيفه» هستم، وقتي ريش سفيدهاي فاميل مي خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را بگيرند
  .


  من
  «بي بي» هستم، وقتي تبديل به يک شيء آرکائيک مي شوم و نوه و نتيجه هايم تيک تيک از من عکس مي گيرند.

  من «مامي» هستم، وقتي دختر نوجوانم در جشن تولد دوستش دروغ پردازي مي کند.

  من «مادر» هستم، وقتي مورد شماتت همسرم قرار مي گيرم، چون آن روز به يک مهماني
  زنانه رفته بودم و غذاي بچه ها را درست نکرده بودم.

  من «زنيکه» هستم، وقتي مرد همسايه، تذکرم را در خصوص درست گذاشتن ماشينش در پارکينگ مي شنود
  .


  من
  «ماماني» هستم، وقتي بچه هايم خرم مي کنند تا خلاف هايشان را به پدرشان نگويم.


  من «ننه» هستم، وقتي شليته مي پوشم و چارقدم را با سنجاق زير گلويم محکم مي کنم و نوه ام خجالت مي کشد به دوستانش بگويد من مادربزرگش هستم... به آنها
  مي گويد من خدمتکار پير مادرش هستم.

  من «يک کدبانوي تمام عيار» هستم، وقتي شوهرم آروغ هاي بودار مي زند و کمربندش را روي شکم برآمده اش جابه جا مي کند
  .

  من
  «بانو» هستم، وقتي از مرز پنجاه سالگي گذشته ام و هيچ مردي دلش نمي خواهد وقتش را با من تلف بکند.

  من در ماه اول عروسي ام؛ «خانم کوچولو، عروسک، ملوسک، خانمي، عزيزم، عشق من، پيشي، قشنگم، عسلم، ويتامين و...» هستم.

  من در فريادهاي شبانه شوهرم، وقتي دير به خانه مي آيد، چند تار موي زنانه روي يقه کتش است و دهانش
  بوي سگ مرده مي دهد، «سليطه» هستم.

  من در ادبيات ديرپاي اين کهن بوم ؛ «دليله محتاله، نفس محيله مکاره، مار، ابليس، شجره مثمره، اثيري، لکاته و...» هستم.

  دامادم به من «وروره جادو» مي گويد.

  حاج آقا مرا «والده» آقا مصطفي صدا مي زند.

  من «مادر فولادزره» هستم، وقتي بر سر حقوقم با اين و آن مي جنگم.

  مادرم مرا به خان روستا
  «کنيز» شما معرفي مي کند.
   
  من کیستم؟!

  منبع: روزنامه اعتماد

  + نوشته شده در  دوشنبه ۳۱ تیر۱۳۸۷ساعت 15:42  توسط Scorpio  | 

  الفبای خوشبختی...

  سلام به همه ی عقربهای خوب و دوست داشتنی و سلام مخصوص به اونهایی که تو این مدت به وبلاگ خودشون سر زدند و تنهاش نذاشتند. من دوباره اومدم تا واسه متولدین آبان بنویسم.
  این الفبای خوشبختی رو نمی دونم کی گفته! اونو از یه وبلاگ دیگه کش رفتم، ولی جالبه. بخونیدش!

  A– Accept : پذیرا باشید:
  دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید ، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید.

  B- Break away : خودتان را جدا سازید:
  خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید.
   
  C- Creat : خلق کنید :
  خانواده ای از دوستان و آشنایانتان تشکیل دهید و با آنها امیدها ، آرزوها ، ناراحتی ها و شادی هایتان را شریک شوید.

  D– Decide : تصمیم بگیرید:
  تصمیم بگیرید که در زندگی موفق باشید . در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می کند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.

  E- Explore : کاوشگر باشید :
  جستجو و آزمایش کنید . دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شما هم قادرید چیزهای زیادی را ارائه دهید. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنید خودتان را بیشتر می شناسید.

  F- Forgive : ببخشید :
  ببخشید و فراموش کنید . کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند و الهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.
   
  G- Grow : رشد کنید:
  عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند.

  H– Hope : امیدوار باشید:
  به بهترین چیزها امید داشته باشید و هرگز فراموش نکنید که هر چیزی امکان پذیر است ، البته اگر در کارهایتان پشتکار داشته باشید و از خدا کمک بخواهید.

  I- Ignore : نادیده بگیرید:
  امواج منفی را نادیده بگیرید . روی اهدافتان تمرکز کنید و موفقیت های گذشته را بخاطر بسپارید . پیروزی های گذشته نشانه و رابطی برای موفقیت های آینده هستند.

  J– Journey : سفر کنید:
  به جاهای جدید سر بزنید و با فکر روشن ، امکانات جدید را آزمایش کنید . سعی کنید هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزید ، بدین صورت رشد خواهید کرد و احساس زنده بودن می کنید.

  K– Know : بدانید:
  بدانید که هر مساله ای هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد در نهایت حل خواهد شد . همان طور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می آید.
   
  L– Love : دوست بدارید :
  اجازه دهید که عشق به جای نفرت ، قلبتان را پر کند. زمانی که نفرت در قلب شما ساکن است هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارد ، اما موقعی که عشق در قلبتان ساکن است ، تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد.

  M– Manage : مدیر باشید:
  بر زمان مدیریت داشته باشید ، تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد . استفاده درست از زمان باعث می شود که روی موضوعات مهم بهتر تمرکز کنید.

  N- Notice : توجه کنید:
  هرگز افراد فقیر ، ناامید ، رنج کشیده و ضعیف را نادیده نگیرید و هر نوع کمکی را که قادرید به این افراد ارائه دهید از آنان دریغ نکنید.

  O-Open : باز کنید:
  چشم هایتان را باز کنید و به تمام زیباییهایی که در اطرافتان وجود دارد نگاه کنید ، حتی در سخت ترین و بدترین شرایط ، چیزهای زیادی برای سپاسگزاری وجود دارد.

  P–Play : بازی و تفریح کنید:
  فراموش نکنید که در زندگیتان تفریح و سرگرمی داشته باشید . بدانید که موفقیت بدون شادی و لذت های مشروع ، مفهومی ندارد.
   
  Q– Question : سوال کنید:
  چیزهایی را که نمی دانید بپرسید ، زیرا که شما برای یاد گرفتن به این کره خاکی آمده اید.

  R– Relax : آرامش داشته باشید:
  اجازه ندهید که نگرانی و استرس بر زندگی شما حاکم شود و به یاد داشته باشید که همه چیز در نهایت درست خواهد شد.

  S– Share : سهیم شوید:
  استعدادها ، مهارتها ، دانش و توانائیهایتان را با دیگران تقسیم کنید ، زیرا هزاران برابر آن به سمت خودتان برمی گردد.

  T– Try : تلاش کنید:
  حتی زمانی که رویاهایتان غیر ممکن به نظر می رسند تلاشتان را بکنید . با تلاش و مشارکت در انجام کارها ماهرو خبره می شوید.

  U– Use : استفاده کنید :
  از استعدادها و توانایی ها یتان به عنوان بهترین هدیه استفاده کنید . استعدادهایی که تلف شوند ارزشی ندارند. استفاده صحیح از استعدادها و تواناییهایتان برای شما پاداش های غیرمنتظره ای به دنبال دارد.
   
  V– Value : احترام بگذارید:
  برای دوستان و اقوامی که شما را حمایت و تشویق کرده اند ، ارزش قایل شوید و هر کاری که از دستتان بر می آید برای آنها انجام دهید.

  X– X-Ray : اشعه ایکس:
  با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب های انسانهای اطراف خود بنگرید در نتیجه شما زیبایی و خوبی را در قلب آنها خواهید دید.

  Y– Yield : اجازه دهید:
  اجازه دهید که صداقت و درستکاری وارد زندگیتان شود. اگر شما در راه درستی حرکت کنید درانتها خوشبختی را خواهید یافت .

  Z– Zoom : تمرکز کنید:
  زمانی که خاطرات تلخ ، ذهنتان را پر کرده است ، به جاهای شاد بروید . اجازه ندهید که تلخی ها مانع رسیدن شما به اهدافتان شود. در عوض روی توانایی ها ، رویاها و فردایی روشن تمرکز کنید.
   
  + نوشته شده در  یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۸۷ساعت 14:4  توسط Scorpio  | 

  دوباره اومدم...

   

  این وبلاگ دیگه تعطیل نیست!

   

  نيش عقرب نه از ره كين است...

  + نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ اسفند۱۳۸۶ساعت 9:3  توسط Scorpio  | 

  جشن بهمنگان بر تمامی ایرانیان گرامی باد...

  روز دوم بهمن (از تقویم زرتشتی، که برابر با ۲۶ دی ماه از تقویم شمسی است)، بهمن روز نام دارد و متعلق به امشاسپند بهمن است، روز جشن بهمنگان است.

   

  ابوريحان بيرونی در کتاب التفهيم می نويسد: "بهمنجه بهمن روز است، از بهمن ماه. در اين روز بهمن سفيد (نام گياهی است) با شير خالص و پاک می خوردند و می گويند حافظه می آورد و فراموشی را ببرد."
  شاعر معروف علی بن طوسی قرن پنجم در کتاب بلغت فرس در باره بهمنجه می نويسد: "بهمنجه رسم عجم است چون دو روز از ماه بهمن می گذشت بهمنجه می کردند و اين عيدی بود که در آن روز طعام می پختند و بهمن سرخ و بهمن زرد بر سر کاسه ها ميافشاندند."

  چنانکه از نوشته های ابوریحان و اسدی طوسی برمی آید گیاهی هم به نام امشاسپند بهمن خوانده می‌شود که در بهمن ماه یا زمستان باز می شود و در پزشکی این گیاه معروف است و در تحفه ی حکیم مؤمن و بحرالجواهر، "بیخی سفید یا سرخ رنگ مانند زردک و خوشبو با اندک صلابت و کجی و خارناک" تعریف شده است.

  همین گیاه در فرانسه «Behen» نام دارد و در گذشته ریشه ی آن را به‌ نام بهمن سرخ و بهمن سفید در داروخانه های اروپا به کار می بردند.

  گیاه بهمن

  در اين روز در ديگی به نام بهمنجه آشی به نام دانگو یا دانگی، از گندم، ماش، عدس، نخود، باقلا و انواع گوشت می پزند و مهمانی می دهند. اين آش را هفت دانه نيز می گويند. دکتر رجبی معتقد است که يکی از ويژگيهای جشن بهمنگان تعاونی بودن آن است و به نظر می رسد هر يک از همسايگان برای پختن آش دانگ خود را به خانه ای که آش در آن پخته می شد می داده است و به اين معنی نام آش را دانگو بکار می بردند و به اين ترتيب در آشی که فراهم می آمده است همه همسايگان سهيم بودند.

  اما در کتاب های مقدس زرتشتيان و در ترجمه خرده اوستا می نويسد: "در جشن بهمنگان به مناسبت اينکه امشاسپند بهمن در جهان مادی نگهبان چهار پايان سودمند است، از گوشت خوردن پرهيز می کنند." مقايسه کنيد با عيد قربان در فرهنگ امروزه که برگرفته از فرهنگ اعراب است. اصولاْ ايرانيان بر خلاف ديگر ملل در جشنها و مراسم خود از قربانی کردن و خونريزی پرهيز می کردند و اين رسوم مخصوص روميان و سامی نژادان می باشد.

  به اميد روزی که تمام ايرانيان هويت اصلی و پاک خود را باز شناسند.

  پاينده باد ايران.

   

  + نوشته شده در  چهارشنبه ۲۶ دی۱۳۸۶ساعت 11:40  توسط Scorpio  | 

  پول، پول، پول، قدرشو نمی دونی؟!...

  حتما شما هم از دهان بعضي اطرافيان شنيده‌ايد که «اي بابا! پول براي خرج کردن است.» يا «پول چرک کف دست است.» ويا برعکس، مي‌گويند: «پول که علف خرس نيست.» ما مي‌گوييم نه اين و نه آن. پول هم براي خرج کردن است هم براي جمع کردن. هنر درست خرج کردن هنر مهمي در زندگي است. شما با اين هنر چقدر آشنايي داريد؟

  دفترچه‌ هزينه‌ها
  براي هر خانواده و همچنين هر يك از افراد خانواده، دفتر يادداشت مخصوص هزينه‌ها لازم است. اين دفتر را به سه بخش تقسيم کنيد:
   1) هزينه‌هاي ضروري
   2) هزينه‌هاي غيرضروري
   3) فهرست مخارج روزانه
        
     صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ضروري
  هزينه‌هاي ضروري واقعا ضروري‌اند ولي مي‌شود  متعادل‌شان كرد. در آغاز هر ماه فهرستي از مخارج ضروري خود را در دفترچه‌ يادداشت کنيد؛ مثلا اجاره، قبض تلفن و موبايل و برق، خورد و خوراک، پوشاک و... حالا با توجه به هزينه‌هايي که اين مخارج در ماه قبل براي شما داشته‌اند رقمي را جلوي هر کدام يادداشت کنيد. جمع اين رقم پولي است که تا آخر ماه نبايد صرف چيزي شود. حالا جلوي هر مورد بنويسيد چطور مي‌توان هزينه‌ هر کدام  را کاهش داد؛ مثلا:
   قبض برق: مي‌توانم از لامپ کم مصرف استفاده کنم و زماني که سرگرم کاري هستم تلويزيون را خاموش کنم.
  قبض موبايل: در ماه قبل تعداد زيادي SMS غيرضروري و چند مکالمه طولاني غيرضروري داشتم. اين ماه از SMS  فقط براي موارد لازم استفاده مي‌کنم.
  خوردوخوراک: هنگام خريد ميوه و سبزي، مصرف واقعي خانواده را در نظر مي‌گيرم تا ميوه لک‌دار و خراب در سبد خانه نماند و دور ريخته نشود؛ يا در مهماني غذا را به اندازه درست مي‌کنم تا دور ريخته نشود.
  حالا خودتان حساب کنيد. همين چند مورد کوچک که ذکر شد در آخر هر ماه، چه مبلغي را در کيف پول يا حساب شما باقي مي‌گذارد. نگوييد «اي بابا! با اين پول‌ها که چيزي حل نمي‌شود.» همين قطره‌ها دريا مي‌شوند.

  هزينه‌هاي غيرضروري
  اگر اسم هزينه‌هايي غيرضروري شد، لزومي ندارد آن را به کل از برنامه اقتصادي خودتان حذف کنيد بلکه مي‌توانيد آن در اولويت دوم، پس از ضروريات قرار دهيد. اينجا امکان صرفه‌جويي بيشتري برايتان وجود دارد. دو سوال: « آيا اين خرج در زندگي‌ام موثر است؟» و «اگر موثر  است، چقدر؟» را از خود بپرسيد. مثلا سفر تابستاني حتما در روحيه شما موثر است ولي اگر پس از بازگشت با مشکل بي پولي روبه‌رو شويد، خرجي اضافه و بدون دورانديشي بوده. حالا اگر اين مشکل را نداشته باشيد مي‌توانيد در دفتر هزينه‌ها يادداشت کنيد که در سفرهاي قبلي چند مورد خرج اضافه (مانند غذاي زياد يا خريد سوغات بي‌مصرف و تزييني) داشته‌ايد. اين مخارج را از سفر حذف‌کنيد.
   يک مورد ديگر، رفتن به رستوران‌ها و کافي‌شاپ‌ها است. بسياري از خانواده‌ها در برنامه‌ خود، هفته‌اي يک شب در رستوران شام مي‌خورند که مي‌توان آن را به سه هفته يک بار تقليل داد. يک هفته ديگر را مي‌توانيد با غذاي خانگي به طبيعت برويد و هفته سوم را در خانه، ميز قشنگي براي اهالي منزل بچينيد.
  حالا خودتان ميزان کاهش هزينه را در همين مورد حساب کنيد. يا زماني که در تنگناي مالي قرار داريد به جاي پرداخت مبلغ باشگاه ورزشي از ورزش صبحگاهي پارک‌ها استفاده کنيد. اگر همه مخارج ضروري و غيرضروري را بنويسيد و جلوي آنها راه صرفه‌جويي‌اش را هم يادداشت کنيد، اين موارد قابل اجرا مي‌شود.

  يادداشت مخارج روزانه
  زماني که تمرين درست خرج کردن را شروع مي‌کنيد، هر شب بايد چند دقيقه  را به ثبت مخارج روزانه خود، از ريز تا درشت، اختصاص دهيد. با اين کار، هم حساب خرج دست‌تان مي‌آيد، هم پس از مدتي متوجه برخي مخارج مي‌شويد که دايما در زندگي شما تکرار مي‌شود و هيچ ضرورتي هم ندارد؛ فقط عادت کرده‌ايد.


  6 دليل  ولخرجي ... بقیه در ادامه مطلب لطفاْ.

  برگرفته از سایت سلامت


  ادامه مطلب
  + نوشته شده در  سه شنبه ۲۵ دی۱۳۸۶ساعت 12:38  توسط Scorpio  | 

  سیر تکاملی دختر ایرانی ...

  من که خوب درباره ی تاریخ نمیدونم، ولی اونهایی که سر در میارن میگن که یه زمانی توی دنیا، دور دوره زنها بوده. بطوریکه مردهای محترم رو به بیگاری می گرفتند! خوب کار دنیاست دیگه، یه وقت اینوری یه وقت بازم اینوری

  جونم براتون بگه که دخترهای ایرانی اما... 

  اصلا اول متن زیر رو بخونید، بعداً دربارش حرف میزنیم!

   سیر تکاملی دختر ایرانی:

  سال 1230 و قبل تر...
  پدر: دختره خير نديده من تا نکشمت راحت نمي شم...
  مادر: آقا حالا يه غلطي کرد ، شما بگذر. نامحرم که خونمون نبوده. حالا اين بنده خدا يه بار بلند خنديده...
  پدر: بلند خنديده؟ اين اگه الان جلوشو نگيرم لابد پس فردا مي خواد  بقالي هم  بره. نخير نمي شه بايد بکشمش...
  -- بالاخره با صحبتهاي زن ، مرد خونه از خر شيطون پياده مي شه و دختر گناهکارشو مي بخشه.

  سال 1280
  پدر: واسه من مي خواي بري درس بخوني؟ مي کشمت تا برات درس عبرت بشه. يه بار که مُردي ديگه جرات نمي کني از اين حرفا بزني! تو غلط می کنی. تقصير من بود که گذاشتم اين ضعيفه بهت قرآن خوندن ياد بده. حالا واسه من میخای درس بخونی؟؟؟
  مادر: آقا ، آروم باشين. يه وقت قلبتون خداي نکرده مي گيره ها! شکر خورد. ديگه از اين شکرها نمي خوره. قول ميده...
  پدر( با نعره حمله مي کنه طرف دخترش ): من بايد بکشمت. تا نکشمت آروم نمي شم. خودت بياي خودتو تسليم کني، بدونه درد مي کشمت...
  -- بالاخره با صحبتهاي زن، مرد خونه از خر شيطون پياده مي شه و دختر گناهکارشو مي بخشه.

  سال1330
  پدر: چي؟ دانشسرا (همون دانشگاه خودمون)؟ حالا مي خواي بري دانشسرا؟ مي خواي سر منو زير ننگ بوکوني؟ فاسد شدي برا من؟؟ شيکمتو سورفه (سفره) مي کونم...
  مادر: آقا، ترو خدا خودتونو کنترل کنين. خدا نکرده يه وخ (وقت) سکته مي کنين آ...
  پدر: چي مي گي ززززززن؟؟ من اگه اينو امشب نکوشم (نکشم) ديگه فردا نمي تونم جلوي اين فسادو بیگيرم. يه دانشسرايي نشونت بدم که خودت کيف کوني...
  -- بالاخره با صحبتهاي زن، مرد خونه از خر شيطون پياده مي شه و دختر گناهکارشو مي بخشه.

  سال1380
  پدر: کجا؟ مي خواي با تکپوش (از اين مانتو خيلي آستين کوتاها که نيم مترم پارچه نبردن و وقتي مي پوشيشون مث جليقه نجات پستي بلندي پيدا مي کنن) و شلوارک (از اين شلوار خيلي برموداها) بري بيرون؟ مي کشمت. من... تو رو... مي کشم...
  مادر: اي آقا. خودتو ناراحت نکن بابا. الان ديگه همه همينطورين (شما بخونيد اکثرا).
  پدر: من... اينطوري نيستم. دختر لااقل يه کم اون شلوارو پائين تر بکش که تا زانوتو بپوشونه. نه... نه... نمي خواد. بدتر شد. همون بالا ببنديش بهتره...

  سال14۳0
  دختر: چي؟ چي گفتي مرتيکه ی ****؟ دارم بهت مي گم ماشين بي ماشين. همين که گفتم. من با دیوید (همون داوود خودمون) قرار دارم ماشينم مي خوام. ميخواي بري بيرون پياده برو...
  پدر:جیکش در نمی یاد...
  مادر: دخترم. حالا بابات يه غلطي کرد. تو اعصاب خودتو خراب نکن. آروم باش عزيزم. آرایشت بهم میریزه، رنگ موهات يه وقت کدر مي شه ها مامي. باباتم قول مي ده ديگه از اين حرفا نزنه...
  -- بالاخره با صحبتهاي زن، دخترخونه از خر شيطون پياده مي شه و باباي گناهکارشو مي بخشه.

  منبع این نوشته مشخص نیست!
  + نوشته شده در  سه شنبه ۴ دی۱۳۸۶ساعت 13:58  توسط Scorpio  | 

  بود که قرعه دولت به نام ما افتد...

   به نا امیدی از این در مرو بزن فالی...

   

  دیشب به‌سیل اشک ره خواب میزدم

   

  نقشی به‌یاد خطّ تو بر آب میزدم

  چشمم به‌روی ساقی و گوشم به‌قول چنگ

   

  فالی به چشم و گوش درین باب میزدم

  ساقی به صوت این غزلم کاسه میگرفت

   

  میگفتم این سرود و می ناب میزدم

  خوش بود وقت حافظ و فالِ مراد و کام

   

  بر نام عمر و دولتِ احباب میزدم

  شب یلدا خوش گذشت؟ معلومه که خوش گذشت. کنار خانواده، پای سفره ی پر از آجیل و میوه و به خصوص هنداوانه، تنقلات و ترشی، مگه میشه بد بگذره؟!

  راستی توی سفره شما هم دیوان حافظ بود؟ این چه سوالیه؟ معلومه که بود! فال هم گرفتید؟

  مطلب زیر از سایت ویکیپدیا در مورد فال حافظ گرفته شده، بخونید.

  "مشهور است که امروز در خانهٔ هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می‌شود. ایرانیان طبق رسوم قدیمی خود در روزهای عید ملی یا مذهبی نظیر نوروز بر سر سفره هفت سین، و یا شب یلدا، با کتاب حافظ فال می‌گیرند. برای این کار، یک نفر از بزرگان خانواده یا کسی که بتواند شعر را به خوبی بخواند یا کسی که دیگران معتقدند به اصطلاح خوب فال می‌گیرد ابتدا نیت می‌کند، یعنی در دل آرزویی می‌کند. سپس به طور تصادفی صفحه‌ای را از کتاب حافظ می‌گشاید و با صدای بلند شروع به خواندن می‌کند. سپس می‌کوشد بنا به آرزوی خود بیتی را در شعر بیابد که مناسب باشد. اصطلاح خوب فال گرفتن در حالتی گفته می‌شود که شخصی چندین بار برای افراد مختلف فال بگیرد و هر بار برای نیت‌ها و آرزوهای متفاوت پاسخی داشته باشد. کسانی که ایمان مذهبی داشته باشند هنگام فال گرفتن فاتحه ای می‌خوانند و سپس کتاب حافظ را می‌بوسند، آنگاه با ذکر اورادی آن را می‌گشایند و فال خود را می‌خوانند."

  درباره ی حافظ همیشه توی کتابهای درسی خوندیم که "خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷-۷۹۲ هجری قمری)، شاعر و غزلسرای بزرگ قرن هشتم ایران و یکی از سخنوران نامی جهان است."

  اما از نظر من مهم نیست که اسم کامل حافظ چی بوده یا دقیقا توی چه سالهایی زندگی میکرده، بلکه هنر ادبی حافظه مهمه که تونسته به طور گسترده ای از صنعت ایهام در شعرهاش استفاده کنه، بطوریکه یک کلمه می تونه چندین معنای متفاوت داشته باشه. واسه همینم هست که شما ممکنه یک شعر را چندین بار با نیت های مختلف توی فالتون ببینید و هر بار هم براتون مفهوم و معنا داشته باشه.

  حافظ را چیره دست ترین غزل سرای فارسی دونستند که مضمون غالب شعرهاش عشقه.

  بیشترین کلمات استفاده شده در دیوان حافظ، صوفی، رند و می است. حافظ از صوفیان بیزار است و این تنفر به خاطر دورویی  و تزویر صوفیان زمان حافظ بوده. استفاده از کلمه ی رند در غزلیات حافظ نیز باعث شده که کلمه ی بدمعنی رند (رند در لغت نامه به معنای زیرک، بی‌باک، لاابالی، و منکر  است) به واژه ی پربار و شگرفی تبدیل شود که شاید در زبان های کهن و نوین جهان معادلی برای آن وجود نداشته باشد!

  فرصت شمر طریقه ی رندی که این نشان      چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست

  حافظیه (آرامگاه ابدی حافظ شیرازی)

  من هنوز نتونستم آرامگاه حافظ (حافظیه) را که در شهر زیبای شیراز قرار داره زیارت کنم.

  حافظ به همراه سعدی، فردوسی و مولانا چهار رکن اصلی شعر و ادبیات فارسی را شکل داده‌اند.

   

  اگه شما هم دوست دارید بصورت آنلاین یه فال حافظ بگیرید روی لینک زیر کلیک کنید:

  فال حافظ

   

  + نوشته شده در  یکشنبه ۲ دی۱۳۸۶ساعت 12:40  توسط Scorpio  | 

  مطالب قدیمی‌تر